Arbeid. Muligheter. Trygghet.

Les mer om vår politikk.

BUSKERUD ER MANGFOLDIG OG FULLT AV MULIGHETER!

Vi trenger en ny regjering som lytter til og satser på hele Buskerud. Som griper mulighetene vi har til å skape lokale arbeidsplasser, sterkere fellesskap, vekst og verdiskaping. Som ikke øker forskjellene ved å bruke de store pengene på skattekutt til de rikeste, men som heller gir folk trygghet for arbeid, skole, helse og god eldreomsorg.

OM DU BOR I BYGD ELLER BY SKAL ALLE HA LIKE MULIGHETER.

Vi vil at enda flere skal synes det er godt å arbeide, leve og bo i våre lokalsamfunn. Etter fire år med Frp og Høyre i regjering står flere utenfor arbeidslivet, det skapes få nye jobber og tryggheten i arbeidslivet svekkes. Vi trenger en ny regjering som har arbeid til alle som sin viktigste sak. Arbeiderpartiet vil stanse sentraliseringa, og sier tydelig nei til privatisering og salg av Norge.