Vi skal stille opp for deg hele livet!

En sterk velferdsstat er Arbeiderpartiets viktigste prosjekt

En sterk velferdsstat er i kjernen av Arbeiderpartiets politikk. Nesten alt vi gjør, gjør vi til syvende og sist for å styrke velferdsstaten.For Arbeiderpartiet er helheten alltid fokuset. Vi skal sørge for et godt velferdstilbud gjennom hele livet, om det så gjelder tannhelse eller omsorg når du blir eldre. Vi går til valg på at nå er det vanlige folks tur. Derfor er velferd viktigst, og vi har svært mange tiltak som vil sikre bedre tilbud til flest mulig. De siste 8 årene har regjeringen brukt på å usosiale kutt i velferden og privatisering av tjenestene. Dette vil vi stoppe, og i flere tilfeller reversere. Vi skal senke barnehageprisene med 2800 kroner og vi skal styrke satsningen på lavterskel psykisk helse. Vi skal gå til kamp mot det useriøse arbeidslivet og sikre heltidsstillinger fremfor deltid. Gjennom en storstilt satsning på kommuneøkonomien med 5 milliarder mer i frie inntekter, skal vi sikre at kommunene kan tilby nok barnehageplasser, gratis SFO for førsteklassinger og bygge ut eldreomsorgen. Over er noen av løftene vi legger fram i vår 100-dagersplan. Denne planen inneholder 40 løfter for våre første 100 dager i regjering.For å få til dette trenger vi din stemme. Bli med på laget, så kan vi sammen styrke velferdsstaten!

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Vi skal stille opp for deg hele livet!?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker