Våre politikere

Stortingsrepresentanter 2017-2021

 • Martin Arvid Kolberg

  Stortingsrepresentant for- og leder av Buskerud Arbeiderparti. På Stortinget er jeg medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.

 • Jeg heter Lise Christoffersen og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Jeg kommer fra Drammen i Buskerud og ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2005. I 2009 ble jeg valgt inn for en ny periode. I forrige stortingsperiode var jeg leder for Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen. Vi hadde ansvar for alle arbeidslivssaker, trygd, pensjoner, sosialhjelp, Nav-reform og pensjonsreform. I denne perioden er jeg medlem av kommunalkomiteen og er Arbeiderpartiets talsperson i innvandrings- og inluderingsspørsmål. Jeg har vært politisk aktiv i mange år og har tidligere vært ordfører i Drammen i to perioder.

 • Jeg heter Masud, bor i Drammen og er Stortingsrepresentant for Buskerud Arbeiderparti. Jeg stiller til gjenvalg i 2021. Jeg er utdannet radiograf, og jobbet tidligere på Blefjell Sykehus.

Stortingskandidater 2021

 • Jeg heter Masud, bor i Drammen og er Stortingsrepresentant for Buskerud Arbeiderparti. Jeg stiller til gjenvalg i 2021. Jeg er utdannet radiograf, og jobbet tidligere på Blefjell Sykehus.

 • Jeg heter Lise Christoffersen og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Jeg kommer fra Drammen i Buskerud og ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2005. I 2009 ble jeg valgt inn for en ny periode. I forrige stortingsperiode var jeg leder for Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen. Vi hadde ansvar for alle arbeidslivssaker, trygd, pensjoner, sosialhjelp, Nav-reform og pensjonsreform. I denne perioden er jeg medlem av kommunalkomiteen og er Arbeiderpartiets talsperson i innvandrings- og inluderingsspørsmål. Jeg har vært politisk aktiv i mange år og har tidligere vært ordfører i Drammen i to perioder.

 • Jeg heter Even, jeg er født og oppvokst i Veggli og bor nå i Kongsberg der jeg jobber som lærer. Jeg stiller til valg som Buskerud Arbeiderpartis 3. kandidat.

 • Solveig Vestenfor

  Jeg heter Solveig, og er ordfører i Ål i Hallingdal. Jeg stiller til valg som 4. kandidat til Stortinget for Buskerud Arbeiderparti.

 • Sekretær Øvre Eiker Arbeiderparti

 • Student, Bosted: Hønefoss, født 1991

 • Heidi Granli

  Gol Arbeiderparti sin ordførarkandidat er Heidi Granli! Heidi er 34 år og bur i Petterbråten i Gol sentrum. Ho har vakse opp i Gol men då på Rotneim og med unntak av hennas år som student har ho vore busett på Gol. Draumen er sjølvsagt ein dag å flytte attende til hennes grend, Rotneim. Heidi er sjukepleiar av yrke og har jobba som det i både kommune, stat og i det private. Ho har både jobba ved Hallingdal Sjukestugu, den interkommunale legevakta for hallingdal og i Hallingdal og Valdres Bedriftshelseteneste. Av politisk erfaring har Heidi vore aktiv frå ho vart spurd om å stå på liste for Gol Arbeiderpati attende i 2011. Det resulterte i at ho vart sittande i kommunestyret og utval for kultur og levekår i si fyrste periode. På grunn av at dåværande ordførar var sjuk og gikk bort rykka Heidi opp i formannskapet tre av dei fire åra i perioda 2011-2015. Ved valet i 2015 stilte Heidi som Gol Arbeiderpati sin ordførarkandidat og valet ville det slik at ho også vart ordførar. Ho sit som ordførar i kommunestyre og formannskap, men møter også i dei andre fagutvala, samt arbeidsmiljøutvalet, adinistrasjonsutvalet, råd for eldre og menneskjer med nedsett funksjonsevne og Gol ungdomsråd. I hennas periode som ordførar frå 2015 – 2019 har Heidi også vore engasjert i fylkespartiet og det nasjonale partiet. Som representantskapsmedlem i Buskerud Arbeideparti har ho vore med på å påvirke politikken i fylket og som medlem i Arbeiderpartiets distriktsutval har ho også vore med å påvirke det nasjonale partiets distriktspolitikk. Ho har også fått væra med på dei siste tre landsmøtene til Arbeiderpartiet. Heidi er engasjert i det meste, og det å vegje ut hjertesakar er vanskeleg når du har fått moglegheiten gjennom å væra ordførar til å bli kjent med dei fleste utfordringane som fins lokalt. Frå fødsel til død definerar omfanget av sakar ein er borti. Men det er kanskje spesielt dei eldre samt barn og unge som har ein spesiell plass på Heidi sin agenda. Ein verdig alderdom med kvalitet i tenestene og gode oppvekstvillkår er viktige sakar. I tillegg veit Heidi kor viktig det er å få alle i arbeid og at alle har eit arbeid å gå til. Dette har ho sett påverkar distriktspolitikken i aller høgste grad. Heidi er ikkje oppfostra sosialdemokrat, ho er ein naturleg sosialdemokrat og alle grunnverdiane i Arbeiderpartiet står sterkt hjå ho; friheit, likheit og solidaritet! Me i Gol Arbeiderparti er stolte over å presentere vår ordførarkandidat til haustens kommuneval!

 • Rutkay Sabri

 • Signe Ramson Høie

  Signe Ramson Høie er 20 år, fra Gullaug og er student. Signe vil at unge i Lier skal bli sett og ha samme muligheter uavhengig av hvem man er og hvor man kommer fra. Fritidsaktiviter må bli billigere slik at alle som vil kan delta, fordi det gir sterkere fellesskap og en tryggere oppvekst. Helsestasjonen skal være åpen hver dag og vi trenger gode lavterskeltilbud for psykisk helse. Klimaproblemet må tas på alvor, utslippene i kommunen skal ned. Hun vil verne all matjord, fordi sikkerhet for fremtiden er viktigere enn kortsiktig profitt. Signe har også lang fartstid fra AUF og ungdomspolitikken.

 • Silje er gruppeleder for kommunestyregruppa, sitter i formannskapet, og var vår ordførerkandidat for valget i 2019. Hun er 43 år og bosatt på Gullaug, er gift og har to store barn. Hun jobber til daglig i fagbevegelsen med utdanningspolitikk og kompetanse, og har ellers lang fartstid i partiorganisasjonen som både partileder og nestleder. Silje er lei av urettferdighet mot alle de som trenger kommunen og fellesskapets løsninger aller mest. Hun er opptatt av et fagpolitisk samarbeid, trygt arbeidsliv og ei lønn å leve av, og slutt på ufrivillig deltid. Silje er også opptatt av hvordan vi kan skape flere arbeidsplasser i kommunen og gode rammevilkår til bedriftene som er i kommunen. Helse, velferd og oppvekst er også blant Siljes hjertesaker.

 • Systemansvarlig, Bosted: Hønefoss, født 1979

 • Walaa Abuelmagd

  Walaa er farmasøyt og doktorgradsstipendiat, født i 1982 og bor på Tranby. Norsk arbeidsliv forandres raskt, og de fleste av oss vil endre både jobber og yrker flere ganger. Men bedrifter trenger trygghet for at staten er med på laget, og arbeidsfolk må vite at de får oppdatert kompetansen sin når de trenger det. Det er fare for at digitalisering og automatisering skaper større ulikhet, og det er avgjørende for både vekst og produktivitet at vi greier å sikre høy sysselsetting gi den enkelte bedre muligheter til kompetansepåfyll og livslang læring.


Fylkestinget


Styret