Våre politikere


Stortingsrepresentanter- og kandidater

  • Martin Arvid Kolberg

    Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Buskerud. Fraksjonsleder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

  • Jeg heter Lise Christoffersen og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Jeg kommer fra Drammen i Buskerud og ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2005. I 2009 ble jeg valgt inn for en ny periode. I forrige stortingsperiode var jeg leder for Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen. Vi hadde ansvar for alle arbeidslivssaker, trygd, pensjoner, sosialhjelp, Nav-reform og pensjonsreform. I denne perioden er jeg medlem av kommunalkomiteen og er Arbeiderpartiets talsperson i innvandrings- og inluderingsspørsmål. Jeg har vært politisk aktiv i mange år og har tidligere vært ordfører i Drammen i to perioder.

  • Bosted: Drammen, Alder: 34, Yrke: Politiker


Fylkestinget


Styret