Våre politikere


Stortingsrepresentanter

 • Martin Arvid Kolberg

  Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Buskerud. Fraksjonsleder av kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • Jeg heter Lise Christoffersen og er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Jeg kommer fra Drammen i Buskerud og ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2005. I 2009 ble jeg valgt inn for en ny periode. I forrige stortingsperiode var jeg leder for Arbeiderpartiets fraksjon i arbeids- og sosialkomiteen. Vi hadde ansvar for alle arbeidslivssaker, trygd, pensjoner, sosialhjelp, Nav-reform og pensjonsreform. I denne perioden er jeg medlem av kommunalkomiteen og er Arbeiderpartiets talsperson i innvandrings- og inluderingsspørsmål. Jeg har vært politisk aktiv i mange år og har tidligere vært ordfører i Drammen i to perioder.

 • Bosted: Drammen, Alder: 34, Yrke: Politiker


Fylkestinget

 • Fylkesordfører for AP i Buskerud Fylkesting. Fra 2003-2007 ordfører i Hurum kommune.

 • Anne Sandum er 44 år. Bor på Ringerike og er gruppeleder i fylkestinget. Medlem i fylkesutvalget og hovedutvalget for samferdsel. Fritiden bruker Anne bl.a til jakt og friluftsliv. Anne er opptatt av politikken skal legge til rette for at folk skal kunne leve gode liv uansett hvor de bor. Gode offentlige tjenester må finnes over hele landet.

 • Fylkespolitiker i Buskerud, Kandidat til Viken fylkesting 2019. Seksjonsleder for utvikling og anlegg i Kongsberg kommune. F. 1970.

 • Tonje Kristensen

 • Håkon Knudsen

 • Jeg heter Monica Myrvold Berg og er 46 år. Jeg jobber som Avdelingsleder i barneskole, og jeg elsker jobben min! Jeg har 3 hjertesaker: - Rabattordninger eller annen type støtte for at barn og unge i familier med lav inntekt skal kunne delta i fritidsaktiviteter – Jobbe for å innføre gratis skolemat i hele kommunen, starte med prøveprosjekt på en skole i hver av dagens kommuner – Hele og faste stillinger Jeg ble veldig engasjert i politikken etter jeg fikk barn selv. Men kom først med i politikken etter jeg begynte på lærerskolen. Jeg har hele veien fått se og oppleve hvilken betydning det har for et barns muligheter fra hvilken familie de er født inn i og kommer fra. Jeg har et sterkt engasjement for å gi barn likere muligheter. Til daglig jobber jeg i skole. Som lærer ønsket jeg å styrke kortene barna hadde fått utdelt, og ønsket å gi alle barn de beste mulighetene de kunne få. Det var også bakgrunnen for at jeg utdannet meg til rektor og nå jobber i skoleledelsen. Som ordfører vil jeg få en større mulighet til å styrke kortene til alle barn i hele kommunen. Jeg brenner for et sterkere felleskap, redusere sosiale forskjeller og gi likere muligheter. Derfor vil jeg jobbe for at Drammen kommune bygges på de riktige verdiene, slik at vi får et samfunn som har et sterkt felleskap. Likhet, frihet og solidaritet Jeg beundrer mennesker som står opp for urettferdighet og ting i samfunnet som er tabubelagt for å kjempe for endringer – Gro Harlem Brundtland og Else Koss Furuseth er derfor store forbilder for meg.

 • Utdannet Cand.polit fra UiB ( 1976) og Sjøforsikringskandidat fra Det Norske Shippingakademi ( 1988). Nå pensjonist og kommunikasjonsrådgiver . Alder 64 år . Opprinnelig fra Bergen, i over 30 år bosatt i Lier, men skarrer fortsatt på RRRR'ene. Medlem av Buskerud Fylkesting og Hovedutvalget for Samferdsel, Buskerud Fylkeskommune. Gift med Beate,- gleder seg over 3 voksne barn , 5 barnebarn og golden retriever Selma. .

 • Gerd Johnsen

 • Ordførerkandidat for Øvre Eiker Arbeiderparti. Vestfossing bosatt i Hokksund. Brenner spesielt for skolene våre.

 • Vera Henden

  Jeg er et engasjert og ærlig menneske. Jeg er spesielt opptatt av barn og unges muligheter til et godt oppvekstmilgø og av kunst og kultur. Begge deler er heltnødvendig for at vi skal utvikle oss til hele mennesker. Jeg bor på Kongberg, et godt sted å bo med gode muligheter for å oppleve ntur og kultur. Jeg er rektor på en barneskole der, sitter i kommunestyre og på fylkesplan sitter jeg i fylkestinget og utvalg for kultur, idrett og folkehelse

 • Bosted: Hole, Alder: 23, Yrke: Student