Vi skal bygge Ringeriksbanen!

Et stort og etterlengtet løft for regionen!

Ringeriksbanen er et viktig løft for hele Ringeriksregionen - pendlere, industri og fritidsreisende. Vi er ikke fornøyd med regjeringens løfte om at banen skal innlemmes i Nasjonal Transportplan (NTP) for 2022-2033. Det er ikke godt nok!Byggingen av Ringeriksbanen har blitt utsatt i 150 år, og det er på høy tid at den igangsettes. Det vil vi gjøre noe med.

Å bedre togtilbudet i Ringeriksregionen vil være en løft for verdiskaping og klimavennlig transport av gods og folk. Derfor vil Arbeiderpartiet prioritere å ferdigstille allerede vedtatte jernbaneutbygginger, beholde ambisjonsnivået og ikke akseptere ytterligere forsinkelser. At vi bygger Ringeriksbanen vil skape flere arbeidsplasser, øke bolysten i Ringeriksregionen og sørge for skattekroner til velferdsstaten. Arbeiderpartiet er klare på at Ringeriksbanen må gjennomføres uten flere utsettelser. Dette vil sørge for vekst og sikre flere nye og meningsfulle arbeidsplasser som kan bidra til verdiskapning og gode liv.

Ringeriksbanen vil ha en uvurderlig betydning for både vekst og klima i regionen. I tillegg til å sikre bærekraftig transport, vil det også muliggjøre økt tilflytting og vekst i området gjennomå legge til rette for at Ringeriksregionen blir tettere knyttet til områdene rundt. Prosjektet vil skape en bærekraftig og effektiv Ringeriksregion både med hensyn til miljø, økonomi og velferd.

                                       

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Vi skal bygge Ringeriksbanen!?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker