En storstilt satsning på industrien!

Vi skal løfte industrien i hele Buskerud!

Fra Drammen til Gol skal vi løfte industrien. Vi skal sørge for muligheter for vekst og utvikling, både gjennom lokale og nasjonale tiltak.Byggingen av Ringeriksbanen vil være svært viktig for regionen, og sørge for at både mennesker og varer lettere kommer seg til og fra. Pilotprosjektet Industri 4.0 i Kongsberg vil kunne være et løft for industri i hele landet, og er et svært viktig tiltak for å fremtidsrette norsk industri. Buskerud og Kongsberg skal være ledende på å løfte norsk industri, og sikre jobber for framtiden. Derfor skal vi også fokusere på sterke miljøer for fagarbeidere. Dette innebærer en storstilt satsning på lærlinger og en garanti for at de som ønsker å gå yrkesfag skal få fullført utdanningen sin, og ikke måtte vente i årevis på en læreplass. Norge trenger nye næringer i tiden som kommer, og vi må evne å se det grønne skiftet ikke bare som en utfordring - men som en mulighet. I Buskerud har vi kompetansen og kreativiteten som trengs for å skape nye, spennende industrieventyr for framtiden! I Arbeiderpartiets 100-dagersplan har vi 40 løfter vi skal gjennomføre de første 100 dagene. Blant annet skal vi forenkle virkemiddelapparatet for små og mellomstore bedrifter, og slik oppfordre til vekst og nyskaping. Vi skal sette klare mål for norsk eksport - 50% økning innenfor andre næringer enn olje og gass. Vi ser også et behov for å stille strengere krav til et seriøst arbeidsliv, og skal utvikle en Norgesmodell for faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger - ingen skal utsettes for arbeidslivskriminalitet eller useriøse forhold. 

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om En storstilt satsning på industrien!?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker