En storstilt satsing på arbeidsliv og reiseliv

Arbeiderpartiet skal styrke norsk reiseliv og industri

Velferdsstaten er ingen ting uten arbeidsfolka. Det er de som tilbyr tjenestene, står for inntektene og holder hjulene i samfunnet i gang. Vi skal derfor satse tungt på næringslivet og reiselivet.Etter pandemien har mange bransjer blitt sterkt svekket, mens andre har sett uante muligheter. Vi ser at reiselivet har fått litt av begge - Norgesferie har aldri vært mer populært, men allikevel har reiselivet tatt en støyt. Vi har derfor jobbet hardt for kompensasjonsordninger gjennom hele pandemien, og vil fortsette å støtte opp om bransjer som strever grunnet pandemien.Vi skal også se lenger fram. Vi vil øke antallet reiselivsrelaterte jobber med 25% innen 2030, og utvikle en nasjonal plan for reiselivsnæringen med fokus på helårige arbeidsplasser og verdiskaping i hele landet.Arbeiderpartiet skal også spille på lag med næringslivet. Vi setter et ambisiøst eksportmål for eksport utenom olje - vi skal øke med 50% innen 2030. I bransjene der staten har eierskap skal vi bruke innkjøpsmakten til staten for å sikre flere arbeidsplasser, økt eksport og nye grønne verdikjeder.For å få til dette trenger vi din stemme. Stem Arbeiderpartiet 13. september!

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om En storstilt satsing på arbeidsliv og reiseliv?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker