Landbruk og naturforvaltning i Buskerud

Valgprogram 2023

I Buskerud skal vi ha et levende og bærekraftig landbruk som sikrer trygg og variert mat av god kvalitet, og en god naturforvaltning.

Vårt fylke byr på noen av landets rikeste naturressurser. Vi er et nasjonalt spiskammer for frukt og grønt, har store kornarealer, mye grøderik jord og rike beite- og viltressurser. Buskerud Arbeiderparti vil legge til rette for økt produksjon av jordbruksvarer, og at jordbruksproduksjonen skal skje på en bærekraftig måte. 

 • Bidra til å nå det nasjonale målet om økt matproduksjon ved å følge opp de overordnede målene i Regionalt Næringsprogram for landbruket i Buskerud.
 • At matproduksjonen skal skje på en klimasmart og bærekraftig måte.
 • Videreutvikle tilbudene innen naturbruksutdanning i Buskerud.
 • Sørge for god dialog med næringen, i det regionale planarbeidet for klima og energi.
 • Vektlegge tiltak som styrker fjellandbruket i Buskerud, også med hensyn til utdanning.
 • Videreutvikle samarbeidet med Grønt Fagsenter Buskerud og relevante kommuner for å bidra til et sterkere fagmiljø innen landbruk og andre grønne næringer.
 • Nullvisjon for nedbygging av matjord.
 • Utarbeide en ny verdiskapingsstrategi for Buskerud.
 • Befeste Buskerud sin posisjon som et jakt og fiske-fylke.
 • Fortsette arbeidet med å bevare et naturlig artsmangfold.
 • Bistå myndighetene i arbeidet med å sikre regional matsikkerhet.

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Landbruk og naturforvaltning i Buskerud?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker