Nytt framtidsretta sjukehus i Drammen!

Et moderne sykehus med ledende helseteknologi og flere arbeidsplasser.

Vår sterke offentlige helsetjeneste og verdensledende forskningsmiljøer gir Norge store muligheter for verdiskaping og eksport. Derfor prioriterer Arbeiderpartiet en styrket sykehusøkonomi og ønsker et tettere samspill mellom bedrifter, forskningsmiljøene og den offentlige helsetjenesten. Vi vil at Norge skal være i front i utviklingen av digital teknologi og helse-IKT.I Drammen er det stort potensiale for samarbeid mellom universitetet, det nye sykehuset og miljøene innen helseteknologi. Et nytt sykehus i Drammen skal være ledendei å bruke det nyeste innen helseteknologi. Arbeiderpartiet vil støtte opp under etableringen av helseklynger og bruke den offentlige innkjøpsmakten til å skape et hjemmemarked for helse- og velferdsteknologi. Vil vi ha tettere samspill mellom den offentlige helsetjenesten, helsenæringen og forskningsmiljøene for å kunne bidra til å skape nye spennende arbeidsplasser og gode helse- og omsorgsløsninger for innbyggerne. Det vil bety mye for hele regionen.

                                       

Illustrasjon av det nye planlagte sykehuset på Brakerøya.

Er du enig med Buskerud Arbeiderparti om Nytt framtidsretta sjukehus i Drammen!?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker