Nestleder

Lina Strandbråten

Lina er gruppeleder for Drammen Arbeiderparti og leder av hovedutvalg for tekniske tjenester. Hun sitter også i formannskapet og kommunestyret.

Lina Strandbråten

Bli bedre kjent med Lina Strandbråten:

Lina
Lina er 28 år og bor på Brakerøya. Hun er nå gruppeleder for kommunestyregruppa og hovedutvalgsleder for tekniske tjenester, hun har permisjon fra jobben sin i forsikring.

- Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker å gjøre Drammen best. Drammen har allerede så utrolig mye bra å by på, og drammenserne er varme, inkluderende og ivrige folk som ønsker det beste for kommunen vår – og det vil jeg være med på. Vi skal sikre gode kommunale tjenester gjennom hele livet , og Drammen skal være en arbeidsgiver som gir de ansatte frihet og trygghet, da må vi ha hele og faste stillinger. Vi må tilrettelegge for at folk tar gode valg, for klima, men også for egen helse. Folkehelse er derfor en av mine hjertesaker, og noe jeg mener vi må ha enda mer fokus på i politikken fremover.