Styremedlem

Ståle Versland

Ståle Versland

Jeg er nominert på 5. plass til høstens fylkestingsvalg. Videre er jeg leder av Modum AP, gruppeleder i kommunestyret og formannskapet i Modum, samt styremedlem i Buskerud AP. På fritiden er jeg leder i Buskerud Bonde- og Småbrukarlag.