Studieleder

Mons-Ivar Mjelde

Fylkesordførerkandidat for Buskerud Arbeiderparti 2023

Mons-Ivar Mjelde

Bli bedre kjent med Mons-Ivar Mjelde:

Jeg er medlem av Arbeiderpartiet fordi jeg er opptatt av at ulike mennesker skal få like muligheter. Da trenger vi gode fellesskapsløsninger. Det får man med Arbeiderpartiet. 

Mine politiske interesser er barn og unges oppvekstvilkår, rettferdighet, like muligheter for ulike mennesker og har troen på sosialdemokratiet.

Litt om meg

Aktiv mann, gift med Gro, 2 barn og 2 bonusbarn bosatt i Hønefoss. Jobber til daglig i Bane NOR med digitalisering av jernbanen. Utdannet Offshore-sveiser og Togleder. Bruker fritiden i fjellet med sekk og sovepose med familien .

  • Medlemsansvarlig i Buskerud Arbeiderparti og medlem av arbeidsutvalget

  • Medlem av samarbeidsutvalget i Viken Arbeiderparti.

  • Fylkestingsrepresentant, medlem av utdanningskomiteen og medlem av Geografisk utvalg Buskerud i Viken fylkeskommune 2019-2023

  • Kommunestyrerepresentant Ringerike 2011-2019

  • Leder av Hovedutvalget for oppvekst og kultur Ringerike 2015-2019