Vi gratulerer Roger Ryberg som ny fylkesordfører for Buskerud.

Nå er det klart at Roger Ryberg blir ny fylkesordfører i Buskerud. Torsdag kveld ble det inngått en samarbeidsavtale mellom MDG, V, Sp, SV og AP for Buskerud fylkesting i perioden 2015 - 2019.

original_1478641033_879038

Fylkesordfører blir Roger Ryberg, Arbeiderpartiet og fylkesvaraordfører blir Olav Skinnes, Senterpartiet.

Samarbeidspartiene forplikter seg til følgende:

1. Politisk samarbeid for å nå felles overordnede målsettinger, herunder utarbeidelsen av et felles styringsdokument og årlig fellesforslag til budsjett og handlingsprogram for Buskerud fylkeskommune.

2. Organisatorisk samarbeid for å bidra til ønskede politiske prosesser regionalt og lokalt i Buskerud.

3. Valgteknisk samarbeid ved konstituering av fylkestinget og øvrig fordeling av verv og oppgaver i fylkespolitikken.

Det er også inngått en avtale om fordeling av hovedutvalgsplasser og lederverv i hovedutvalg.

Hele pressemeldingen kan lastes ned nederst på denne siden.