Valgkomiteens innstiling

Valgkomiteen til Buskerud Arbeiderparti har kommet med sin innstilling. -Her er det både en fornyelse samtidig som vi beholder en kontinuitet. Dette er et spenstig lag inn mot et viktig stortingsvalg i 2017, sier leder av valgkomiteen Roger Ryberg.

original_1478641024_6186125

Valgkomiteen til Buskerud Arbeiderparti sin innstilling

Valgkomiteens forslag til nytt fylkespartistyre for perioden 2016- 2018:

Leder: Bjørn Tore Ødegården Kongsberg

Nestleder: Lise Christoffersen Drammen

Studieleder: Eivind Knudsen Drammen

Leder av kvinnenettverket: Sissel Hovland Hol

Medlem: Mons Ivar Mjelde Ringerike

Medlem: Kirsten Gjestemoen Hovda Nore og Uvdal

Medlem: Bijan Gharahkhani Øvre Eiker

Medlem: Ragnhild Oksholen Hartviksen Røyken

Medlem: Jan Midtskogen Sigdal

Valgkomiteens forslag til ny kontrollkomite for perioden 2016- 2018:

Leder: Marit Gislesen Kongsberg

Medlem: Jan Dybvik Lier

Medlem: Maria Nancy Amundsen Ringerike

Vara: Børre Pettersen Røyken

Vara: Lise Løff Drammen

Kontaktperson: Leder av valgkomiteen, Roger Ryberg, tlf 93429429.