1 mai i buskerud

1.mai i Buskerud

Trygghet i fellesskap

1.mai

I 1890 markerte arbeiderbevegelsen for første gang 1. mai som sin internasjonale kamp- og festdag. Bakgrunnen for markeringene var et vedtak på en internasjonal arbeiderkongress i Paris året før. Aldri tidligere hadde arbeidere i flere land samlet seg på samme dag til en mønstring for felles krav. Ingenting tyder på at markeringen skulle gjentas i 1891, men det ble en varig foreteelse. Paris-kongressen skapte en tradisjon.

Helt fra første stund var maidagen på samme tid en internasjonal festdag, en kampdag og et symbol på arbeiderbevegelsens styrke og enhet. I enkelte perioder har maidagen hatt størst betydning som kampdag, i andre har festen eller dagens symbolske betydning vært det viktigste. Maidagens historie gjenspeiler derfor arbeiderbevegelsens historie. 

Tradisjonen tro er det 1.mai arrangement over hele Buskerud, her finner du en kort oversikt (programmene er ikke utfyllende):

Hallingdal: Nesbyen

kl. 09:00 Frokost på Gøtt Pøbb

Kl. 10-12:00  Taler på indre torv ved Fylkesordførerkandidat Mons-Ivar Mjelde og ordførerkandidater i Hallingdalskommunene

Numedal: Veggli vertshus

Kl. 10:00 Frokost og taler fra Klima- og miljøminister Espen Barth Eide og stortingsrepresentant Even A. Røed

Kongsberg: 

Kl. 12:30 1. mai tog fra Bergmannen

Kl. 13:00 Musikkteateret (Krona) Tale fra lokal ordførerkandidat Marte Ødegården og appell fra Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Øvre Eiker: Vestfossen og Hokksund

Hokksund:

Kl. 08:30 Frokost på Arbeideren i Gamle-Hokksund

Kl. 09:25 Tale ved lokal ordførerkandidat Lasse Haugen og varaordførerkandidat Anita Hardangen

Kl. 10:00 Hovedtale ved tidligere LO leder Yngve Hågensen

Vestfossen:

Kl 12:00 1. mai tog

Kl. 14:10 Tale ved lokal ordførerkandidat Lasse Haugen

Drammen: 

Kl. 08:00 Velkommen til tradisjonell 1. mai-frokost i Folkets hus i Drammen. Appeller ved klima- og miljøminister Espen Barth Eide og ordfører Monica Myrvold Berg.

Kl. 10:00 Appell utenfor Folkets hus ved av AUF v/Sigurd Heggem, leder Drammen AUF

Kl. 10:10 Avgang fra Folkets hus til rådhuset Kl 10:25 

Kl. 10:35 Toget fortsetter til Gamle KirkeplassKl 10:55

Kl. 11:05 Minnesmarkering ved 22. juli monumentet. Kransnedleggelse og appell AUF v/Emilie Svea, leder AUF Buskerud, kommunestyrekandidat

Kl. 11:15 Sosialt samvær på Folkets hus før togavgang fra 12:30

Kl. 12.00 - 12.30 Oppmøte på Universitetet i Sørøst-Norge – campus Drammen

Kl. 12.30 - 13.00 Toget går til Bragernes Torg

13:15 Hovedtaler Drammen AP Monica Myrvold Berg, Ordfører i Drammen

Lier: Lier Bygdetun. 

kl. 15:30: Hovedtale ved lokal ordførerkandidat Silje Kjellesvik Norheim

Modum: Geithus, Åmot og Vikersund

Geithus: 

Kl. 09:30: Folkvang. Appell ved lokal ordførerkandidat Tone Ellefsrud

Åmot:

Kl. 12:00: Modumheimen. Appell ved lokal ordførerkandidat Tone Ellefsrud

Vikersund: 

Kl. 14:00: Rådhuset. Appell ved Ståle Versland, fylkestingskandidat

Kl. 14:15: Kulturhuset. Appell ved Emilie Mayer Borgersen, AUF og hovedtale ved lokal ordførerkandidat Tone Ellefsrud

Ringerike: Hønefoss, 

Kl. 16:00 1.mai tog fra Frivillighetens hus til Søndre torg. Hovedtaler er lokal ordførerkandidat Håkon Ohren.