Suksessfull ungdomssamling for LO Buskerud og Buskerud AP

LO Buskerud og Buskerud Arbeiderparti startet året med å invitere ungdommen i fagbevegelsen og partiet, til en 2 dagers fellessamling på Grand Hotell på Kongsberg.

original

Samlingen er knyttet opp til det fagligpolitiske samarbeidet med LO på fylkesnivå, med bakgrunn i felles samfunnssyn og felles ideologi.

Temaet igjennom disse to dagene var fokus på arbeiderbevegelsens historie, grunnsyn og idelogi, organisasjon og den politiske situasjonen.  Videre var det  et viktig mål for samlingen og informere unge medlemmer i bevegelsen om oss som organisasjon, hvordan politiske beslutninger fattes og styrke det fagligpolitiske samarbeide. 

Fylkesordfører Roger Ryberg åpnet ungdomssamlingen, mens Børre Pettersen avsluttet dag 1 med et inspirerende foredrag om arbeiderbevegelsens historie. På dag 2  innledet nestleder i LO Hans Christian Gabrielsen. Han snakket om viktigheten av det fagligpolitiske samarbeidet.

Det var et godt oppmøte og god stemning under hele samlingen. Dette legger et godt grunnlag for videre samarbeid og jobben for å få i gang en ny samling til høsten.