Sosialdemokratisk landsmøte

Vi kan nå slå fast at dette ble et tydelig sosialdemokratisk landsmøte.

Vi velger side! For norske arbeidsfolk, for de i samfunnet som trenger det mest.

Vedtaket om framtidas arbeidsliv ivaretar to ting som er gjensidige avhengige av hverandre. At staten både skaper og legger til rette for arbeidsplasser, at framtidas arbeidsliv skal være trygt, faste hele stillinger og at sosial dumping og uriktig bruk av vikarer blir bekjempet. Vi aviser privatisering av vår omsorg.

Dette er saker som blir viktige inn i kommune- og fylkestingsvalget.

Buskerud fikk igjennom gratis skolemat. Næring er viktig for læring og for oss er det viktig å sikre at skolen er en god arena for læring.

Ap vedtok et sterkt distriktsmanifest. Her vedtok vi blant annet å forskriftsfeste blålys. Slik at uansett hvor du bor i landet skal du vite når den kommer og ikke om den kommer. Landsmøte viste at vi er et samlet parti! Viktige vedtak for hele landet og for oss i Buskerud.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske alle en riktig god påske.

Martin Kolberg                                                              
Leder                                                                            
BUSKERUD ARBEIDERPARTI