Roger Ryberg enstemmig valgt

21-22.oktober gjennomførte fylkestinget sitt konstituerende møte. Fylkesordfører Roger Ryberg ble valgt av et enstemmig fylkesting og er tilbake i sjefsstolen i Buskerud fylkeskommune.

original_1478641654_9278224

Buskerud Arbeiderparti  sitter i denne fylkestingsperioden i samarbeid med MDG, V, Sp, SV.

Torsdag vedtok fylkestinget de nye lederne for de fire hovedutvalgene i Buskerud fylkeskommune. Vår egen Tonje Kristensen skal sitte som leder i hovedutvalget for: Kultur, Idrett og folkehelse.

Dette er de nye hovedutvalgslederne :

•Utdanning: Sissel Urke (V)

•Samferdsel: Olav Skinnes (Sp)

•Kultur, idrett og folkehelse: Tonje Kristensen (Ap)

•Miljø, innovasjon og næring: Hanne Lisa Matt (MDG)

Buskerud Arbeiderparti gratulerer Roger Ryberg og resten av fylkestingsgruppen med valget, og ønsker de lykke til videre perioden.