Resultat av medlemshøring 2017

Buskerud Arbeiderparti har avholdt en rådgivende medlemshøring. Her får dere resultatene av denne:

original

Buskerud Arbeiderparti har avholdt rådgivende medlemshøring for stortingsvalglista for 2017. Høringen ble sendt ut til 2753 betalende medlemmer og 644 svarte på denne.

- Dette er omtrent det samme antallet svar vi har fått de to siste gangene vi har hatt rådgivende medlemshøring i nominasjonsprosessen. Dette rådet fra medlemmene tar nominasjonskomiteen med seg videre inn i sitt arbeid mot første listeforslag som skal ut til organisasjonen innen 20 oktober, sier leder av nominasjonskomiteen Roger Ryberg.

Se vedlegg for tallmateriale.

Kontaktperson: Roger Ryberg 93429429

Videre nominasjonsprosess ser slik ut:

 Senest 20. oktober sender nominasjonskomiteen sitt foreløpige listeforslag til kommunepartiene.

 10. november: Frist for kommunepartienes endringsforslag. Forslagene er offentlige.

 Senest 20.11.2016 sender nominasjonskomiteen sin endelige innstilling til kommunepartiene.

 03.12.2016 Nominasjonsmøte