A-laget

Resultat av medlemshøring 2021

Buskerud Arbeiderparti har avholdt en rådgivende medlemshøring.

- Medlemshøringen er nå over og Buskerud Ap er et av få fylkespartier som kjører medlemshøring på denne måten i nominasjonsprosessen, og med en dalende oppslutning på høringen med en svarprosent, som i år var på 15.5% bør man se på hvordan man kan ivareta medlemsdemokratiet på en bedre måte i fremtidige nominasjonsprosesser. Uansett har det kommet nye navn til i den runden, som gjør at vi har et enda større utvalg og jobbe videre med, sier leder av nominasjonskomiteen Mons-Ivar Mjelde.

Her er resultatenes av Høringen:

NAVN, KOMMUNE, ANTALL KRYSS

 • Masud Gharahkhani, Drammen, 229
 • Lise Christoffersen, Drammen, 222
 • Even Røed, Kongsberg, 155
 • Heidi Granli, Gol, 135
 • Anne Sandum, Ringerike, 125
 • Solveig Vestenfor, Ål, 102
 • Tore Bøygard, Ål, 102  
 • Signe Høie, AUF, 93
 • Rutkay Sabri, AUF, 90
 • Håkon Ohren, Ringerike, 85  
 • Ståle Versland, Modum, 82
 • Morten Lafton, Jevnaker, 74
 • Silje Kjellesvik Norheim, Lier, 72
 • Tonje Evju, Lier, 67
 • Lasse Haugen, Øvre Eiker, 63        
 • Viktoria Marie Trulsrud, Modum, 54
 • Kjell Tore Finnerud, Sigdal, 51
 • Anette Ek Svendsen, Sigdal, 44
 • Anita Hardangen, Øvre Eiker, 41
 • Hilde Birkeland, Øvre Eiker, 41
 • Geir Egil Sanden, Nes, 41
 • Eystein Leirheim, Lier, 37
 • Walaa Abuelmagd, Lier, 31

Itillegg ble følgende navn spilt inn igjennom høringen og har takket ja til å stille seg til disposisjon: 

 • Jørn-Inge Frøsaug, Hole
 • Helene Bøsei Olsen, Hole
 •  Bård Strand, Lier
 • Jakob Jilani Habib Wang, Drammen
 • Kristoffer Grette, Kongsberg
 • Ole Henrik Krat Bjørkholt, Drammen
 • Steinar Vissebråten, Nesbyen
 • Ståle Skjønhaug, Ringerike

 - Nå beveger nominasjonskomiteen seg nå over i fasen hvor vi skal utarbeide vårt første listeforslag som skal ut på høring til kommunepartiene. Vi skal jobbe med kriterier og kjører intervju av alle foreslåtte kandidater og jeg er sikker på at vi vil komme frem til et forslag som vil begeistre og engasjere hele Buskerud valgkrets, og et lag som er en viktig bidragsgiver for å vinne valg og representere Buskerud på en god måte i neste stortingsperiode, sier Mjelde.

Kontaktperson: Mons-Ivar Mjelde, 40454938

Videre nominasjonsprosess ser slik ut: 

Senest 15. oktober sender nominasjonskomiteen ut sitt første listeforslag til kommunepartiene. 

1. november: Frist for kommunepartienes endringsforslag. Forslagene er offentlige. 

Senest 15.11.2020 sender nominasjonskomiteen sin endelige innstilling til kommunepartiene. 

 28.11.2020 Nominasjonsmøte