Ny i AP skolering med Martin Kolberg

Torsdag kveld 21.januar var det Ny i AP skolering med Martin Kolberg på Folkets hus i Drammen. Alle medlemmer som hadde meldt seg inn iløpet av 2015, hadde fått tilbud om å bli med på grunnskolering med Martin Kolberg.

original_1478641651_792501

Målet med skoleringen var å gi en kortfattet innføring i Arbeiderpartiets historie, organisasjon, grunnsyn og idelogi, samt over grunnleggende skillelinjer i norsk politikk, slik vi ser dem.

Det er ikke mange som er bedre til å gjennomføre en slik skolering enn tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet, Martin Kolberg. Han er i dag valgt som stortingsrepresentant for Buskerud og leder Kontroll- og konstitusjonskomiteen på stortinget. Alle tilstedeværende fulgte nøye med mens Kolberg snakket, og det var engasjerte og fornøyde medlemmer som forlot Folkets hus etter møtet.

Dette var første Ny i AP grunnskolering i år, men vi vil ha flere samlinger iløpet av 2016. Det vil også bli arrangert turer til stortinget for nye medlemmer iløpet av året.