Youngstorget

Et sterkt lag - Nominasjonskomiteens endelige listeforslag

Nominasjonskomiteen legger i dag 13.11.20 frem sitt endelige listeforslag for kandidater til stortingsvalget 2021.

Valget høsten 2021 er et retningsvalg for Norge. Dagens regjering og deres politiske prioriteringer de siste 7 årene, hvor stadig flere opplever økende forskjeller, at det blir dyrere å være syk, hvor de med mest fra før av, stikker av med en enda større del av kaka og hvor mennesker opplever det som stadig vanskeligere å få endene til å møtes. Dagens Høyreregjering har vist at de har gjort mer for rikfolk enn for vanlige folk.

Vi vet at vi får til mer sammen enn hver for oss. Norges vei fra fattig samfunn til et rikt land handler aller mest om et sterkt fellesskap og om å få til noe sammen. Nå trengs den sosialdemokratiske samfunnsmodellen mer enn på lenge. Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar – for verdiskaping og arbeidsplasser og for vår felles velferdsstat. Vi trenger et nytt flertall som vet at klimakrisen ikke kan løses av hver enkelt eller av markedet alene.

Listeforslaget vi legger frem i dag, består av et sterkt lag vi tro kan løfte valgresultatet i Buskerud, til et nivå hvor de sosialdemokratiske prinsippene igjen legges til grunn, hvor vi løser de store oppgavene sammen, med sterke fellesskapsløsninger, og legger til rette for at med regjeringsskifte til en rødgrønn regjering, stiller vi med gode mennesker som skjønner at Buskerud delen av Viken har ulike utfordringer, som må løses og hvor man i større grad bygger opp om de mulighetene som ligger i fylkets distrikter og byer.

Listeforslagets 14 kandidater utfyller hverandre som et sterkt lag. Det er kontinuitet, fornyelse, et bredt spekter av kunnskap og arbeidserfaring, og komiteen vil takke kommunepartiene og medlemmene for gode innspill i prosessen og vil spesielt takke alle kandidater som har stilt seg til disposisjon for komiteens arbeid.

Komiteens endelige forslag:

1. Masud Gharahkhani, 38, Stortingsrepresentant, Drammen

2. Lise Christoffersen, 65, Stortingsrepresentant, Drammen

3. Even Røed, 28, Lektor, Kongsberg

4. Solveig Vestenfor, 47, Ordfører, Ål

5. Håkon Ohren, 28, Studieveileder, Ringerike

6. Signe Høie, 21, Student, AUF

7. Ståle Versland, 60, Politiinspektør, Modum

8. Silje Kjellesvik Norheim, 43, Prosjektleder, Lier

9. Rutkay Sabri, 23, Student, AUF

10. Heidi Granli, 34, Ordfører, Gol

11. Lasse Haugen, 45, Avdelingsleder, Øvre Eiker

12. Walaa Abuelmagd, 38, Førsteamanuensis, Lier

13. Ståle Skjønhaug, 40, Kontormedarbeider Fellesforbundet, Ringerike

14. Anita Hardangen, 49, Avdelingsleder, Øvre Eiker

- Med dette laget komiteen enstemmig har satt sammen, mener jeg at partiet har store sjanser for å vinne valg høsten 2021 og vi gir partiet en god liste til å bekle ulike roller, med mange gode kandidater, ikke bare til storting, men også til å bidra inn i et regjeringsapparat for de neste 4 årene. Jeg mener alle våre 14 kandidater viser god forståelse av Buskerud og vil være et viktig bidrag til å omsette våre politiske verdier, ideer og program om til bedre løsninger for Buskerud og Norges befolkning.

Mons-Ivar Mjelde, Leder av nominasjonskomiteen

Masud Gharahkhani

Masud Gharahkhani- Jeg er glad for tilliten som Lise og jeg har fått fra nominasjonskomiteen i Buskerud Arbeiderparti. Jeg ser det som en anerkjennelse av jobben vi gjør på Stortinget for hele Buskerud, og for verdiene vi brenner for: små forskjeller, arbeid til alle og en velferdsstat som stiller opp når du trenger den, samme hvem du er og hvor du bor. Nå skal nominasjonsmøte si sitt, en prosess jeg har stor respekt for. Jeg er toppmotivert for å jobbe som del av laget Buskerud Ap, og få Arbeiderpartiet tilbake i styringen av landet. Det trengs, mer enn noen gang.

Lise Christoffersen

Lise Christoffersen- Jeg syntes nominasjonskomiteen, som består av sentrale tillitsvalgte fra hele Buskerud, har gjort en solid jobb og lagt fram et enstemmig listeforslag, der det satses på en kombinasjon av fornyelse og erfaring. Jeg er stolt og takknemlig over å ha fått fornyet tillit fra en enstemmig komite.

Even Røed

Even Røed- Jeg er veldig motivert for å jobbe hardt sammen med denne gjengen for at folk skal ha gode tjenester uavhengig av hvor i Buskerud og landet de bor. Vi trenger å løse utfordringer i fellesskap .

Solveig Vestenfor

Solveig Vestenfor- Landet vårt står i ei krevjande tid. Forskjellane aukar, tilliten blir sett under press. Arbeiderpartiet kjempar for mindre ulikskap, for sterkare fellesskap, for eit samfunn der folk har tillit til kvarandre og som veit å nytte ressursane landet over! At komiteen foreslår meg på den spennande 4.plassen på dette laget, er eg både stolt og audmjuk over.

Håkon Ohren

Håkon Ohren- Folk må i arbeid, og de sosiale forskjellene må ned! Det er våre viktigste saker. Sammen med dette laget skal vi møte samfunnsendringene vi ser for 2020-tallet og levere gode resultater for Buskerud og landet de neste fire årene.

Signe Ramson Høie

Signe Høie- Arbeiderpartiet har de tydeligste løsningene på utfordringene vi unge står overfor i dag. Vi har blitt mange som ikke lenger får muligheten til å kjøpe vår egen bolig, skaffe jobben vi ønsker, og komme inn på utdanningen vi drømmer om. Forskjellene mellom oss øker, og det kan vi stoppe. Jeg er stolt over få være med å representere Arbeiderpartiet fordi vi i fellesskap finner løsningene som gir et bedre samfunn for alle.

Avslutningsvis takker komiteen for tilliten fylkespartiet har vist oss, og vi overlater herved vårt enstemmige listeforslag til nominasjonsmøtet 28.11.2020 og ønsker både møtet og alle kandidater lykke til med nominasjonen og den videre veien frem mot valgseier 2021.

Hønefoss 13.11.20

Mons-Ivar MjeldeLeder av nominasjonskomiteen40 45 49 38[email protected]

Petter DreierSekretær

Nominasjonsmøte avholdes digitalt 28.novemeber

Komiteen har bestått av:Leder: Mons-Ivar MjeldeMarte Gustavsen ØdegårdenOskar Andreas SkulstadEli SvarverudJonny SimmenesRagnhild S. DypvikJan Petter Gundersen (LO)Lina StrandbråtenBendik Thun (AUF)