Nominasjonskomiteens endelige listeforslag

Komiteen har nå avgitt sin endelige innstilling.

Komiteen har nå avgitt sin endelige innstilling, og har stort sett samlet seg rundt kandidatene. De fleste er enstemmige med noen dissenser der tendensen også er klar. - Vi føler at nominasjonskomiteens endelige innstilling gir et godt grunnlag til nominasjonsmøte til å fatte sin beslutning, sier leder av nominasjonskomiteen Roger Ryberg.

Nominasjonsmøtet til Buskerud Arbeiderparti avholdes 3 desember.

endelig listeforslag