Nominasjon: Svar fra listekandidatene fra stortingsvalget i 2017

Listekandidatene fra stortingsvalget i 2017 har nå gitt sitt svar til nominasjonskomiteen.  Av de 14  som sto på listen ved forrige valg, har 9 stilt seg til disposisjon for nominasjonkomiteen. 5 har takket nei. Den fullstendige listen over kandidater og svar kan du lese under.

- Jeg er glad for at vi har så mange gode kandidater som har lyst til å stille på nytt. Jeg har også lyst til å takke de som nå forlater listen, og ønske dem lykke til videre – flere av dem i viktige verv i lokalpolitikken, sier leder for nominasjonskomiteen, Tonje Enersen. 

Alle kommunepartiene og deres medlemmer skal nå involveres i den videre prosessen, som nå går sin gang frem mot nominasjonsmøtet 28.november.

Vi håper på mange forslag til gode og spennende navn til neste års stortingsvalg, sier Enersen.

 • Martin Arvid Kolberg: Nei
 • Lise Christoffersen: Ja
 • Masud Gharahkhani: Ja
 • Anne Sandum: Ja
 • Niclas Tokerud: Nei
 • Heidi Granli: Ja
 • Even Amandus Røed: Ja
 • Tonje Evju: Ja
 • Andreas Brandt: Nei
 • Ingunn Krag-Rønne: Nei
 • Tore Bøygard: Ja
 • Helene Bøsei Olsen: Ja
 • Håkon Ohren: Ja
 • Kirsten Gjestmoen Hovda: Nei