Nå er vi i gang med programarbeidet for nye Buskerud fylke

mons ivar sommer

Representantskapet i Buskerud Arbeiderparti har vedtatt både prosess og programkomite for arbeidet med å utarbeide nytt fylkesvalgprogram for Buskerud fylke, og vi ønsker dine innspill!

Hva er viktig for deg i nye Buskerud? Du, som medlem vet kanskje best hva som rører seg i ditt lokalsamfunn- dine innspill er viktige for oss!

På nettsiden dittforslag.no kan du sende inn dine forslag, du kan se hvilke forslag som allerede er sendt inn i fra andre og du kan stemme på forslag du mener er gode, Dette er en fin måte og komme med innspill til programarbeidet. Samtidig vil programkomiteen også invitere til møter rundt i Buskerud i løpet av programarbeidet

Etableringen av Buskerud Fylke er en stor jobb og siste valgprogram for Buskerud ble utarbeidet i 2014. Nytt fylke er nye muligheter, men det er også viktig, som man gjorde ved etableringen av Viken, å ta med seg de gode erfaringene og Arbeiderpartipolitikken vi vet fungerer når vi med nytt partiprogram skal fortelle velgerne hva de vil få med et Buskerud styrt av Arbeiderpartiet.

Har du innspill til program? Enklest er å benytt deg av dittforslag.no, eller ta kontakt med meg eller en av de andre medlemmene av programkomiteen.

Hva er viktigst for deg?

Partihilsen

Mons-Ivar Mjelde

Leder av programkomiteen

Buskerud Arbeiderparti

Programkomiteens medlemmer:

Leder – Mons- Ivar Mjelde - Ringerike

Tonje Kristensen - Drammen

Bjørn Tore Ødegården - Kongsberg

Anne Hov Hilleren - Øvre Eiker

Christian Ihlen Brunborg - Gol

Signe Høie - Lier

Gunhild Versland - Modum

LO – Petter Dreier

AUF -Johnny Ho