Her er kommunepartienes innspill til nominasjonskomiteen

Den 1.september var fristen for å komme med innspill til nominasjonskomiteen. Dette er navnene som er spilt inn:

Kvinner
Anita Hardangen, Øvre Eiker
Anne Sandum, Ringerike
Anette Ek Svendsen, Sigdal
Heidi Granli, Gol
Hilde Birkeland, Øvre Eiker
Lise Christoffersen, Drammen
Signe Høie,  AUF
Silje Kjellesvik Norheim, Lier
Solveig Vestenfor, Ål
Tonje Evju, Lier
Viktoria Marie Trulsrud, Modum
Walaa Abuelmagd, Lier

Menn
Even Røed, Kongsberg
Eystein Leirheim,  Lier
Håkon Ohren, Ringerike
Kjell Tore Finnerud, Sigdal
Lasse Haugen, Øvre Eiker
Masud Gharahkhani, Drammen
Rutkay Sabri, AUF
Ståle Versland, Modum
Tore Bøygard, Ål
Morten Lafton, Jevnaker
Geir Egil Sanden, Nes


Her er begrunnelsen fra de ulike kommunepartiene som har sendt innspill: 

Sigdal AP
Sigdal Arbeiderparti sitt forslag til nominasjonskomiteen til Stortingsvalget 2021 i Buskerud AP.

Navn: Kjell Tore Finnerud.

Alder: 71 år.
Bosted: Sigdal kommune.
Utdanning: Samfunnsplanlegger.
Yrke: Bonde og økonomisk rådgiver.
Verv: Gruppeleder og styremedlem i Sigdal Arbeiderparti. Medlem av Formannskapet og kommunestyret, 2. periode.
Styrets leder i Djupsjøen Vann- og avløp AS
Styremedlem i Midtkraft Nett AS.

Tidligere jobber: Varaordfører i Sigdal, rådmann i Sigdal, Informasjonssjef for Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Konsulent for Distriktenes utbyggingsfond, konsulent og redaktør for Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Hjertesaker: Veistandarden i distriktene. Gode dagpendlermuligheter med tog. Utvikling av arbeidsplasser i distriktet. Spredt boligbygging. Ønske om å påvirke samfunnet for å gi alle muligheter til et godt liv.


Navn: Anette Ek Svendsen.
Alder: 51 år.
Bosted: Sigdal kommune.
Utdanning: Barnehagelærer, Pedagogisk utviklingsarbeid og Migrasjonspedagogikk.
Yrke: Styrer i Kroka Barnehage.
Medlem av Utdanningsforbundet.
Styremedlem i Sigdal Arbeiderparti.

Hjertesaker: Barn og unges oppvekst, Innvandringspolitikk og integrering, og Helse politikk.


Ringerike AP
Kjære valgkomité

Her er innspillet fra Ringerike Arbeiderparti:

1             Ringerike Arbeiderparti aksepterer ikke at 2 stk fra Drammen settes på de 2 første plassene på Buskerud Arbeiderparti's liste.

                Vi mener listen må gjenspeile og engasjere HELE fylket for å skape den felles aktivitet og det samarbeide vi trenger i valgkampen for å vinne valget i 2021.

2             Ringerike Arbeiderparti’s 2 toppkandidater er Anne Sandum og Håkon K Ohren foreslås på 2. plass avhengig av hvem som settes på 1. plass.

Ringerike Arbeiderparti ønsker valgkomiteen “godt arbeid”!


Lier AP

Til nominasjonskomiteen Buskerud Arbeiderparti 

Lier, 31.08.2020

Navneforslag til Stortingsvalget 2021 
Medlemsmøtet i Lier Arbeiderparti har i dag behandlet innkomne forslag til navneforslag til Stortingsvalg 2021 og innstiller på følgende (ikke prioritert rekkefølge);

Silje Kjellesvik Norheim 
Er 42 år, bosatt på Gullaug, gift og har to barn. Silje sitter i Kommunestyret og Formannskapet i Lier, var ordførerkandidat for valget i 2019. Hun er kommunikasjonsrådgiver av yrke, og har lang erfaring i partiorganisasjonen som både partileder og nestleder. Er opptatt av urettferdig behandling av alle de som trenger kommunen og fellesskapets løsninger aller mest. 

Hun arbeider for et sterkt fagligpolitisk samarbeid, trygt arbeidsliv og ei lønn å leve av, samt slutt på ufrivillig deltid. Silje er også opptatt av hvordan vi kan skape flere arbeidsplasser i kommunen og gode rammevilkår til bedriftene som er i kommunen. Helse og oppvekst er også blant Siljes hjertesaker.

Signe Ramson Høie 
Er 20 år, fra Gullaug og student. Signe vil at unge i Lier skal bli sett og ha samme muligheter uavhengig av hvem man er og hvor man kommer fra. Fritidsaktivitet må bli billigere slik at alle som vil kan delta, fordi det gir sterkere fellesskap og en tryggere oppvekst. Helsestasjonen skal være åpen hver dag og vi trenger gode lavterskeltilbud for psykisk helse. 

Klimaproblemet må tas på alvor, utslippene i kommunen skal ned. Hun vil verne all matjord, fordi sikkerhet for fremtiden er viktigere enn kortsiktig profitt. Signe har også lang fartstid fra AUF og ungdomspolitikken.

Walaa Abuelmagd 
Aktiv og engasjert politiker. Walaa har erfaring fra forskning på innvandrerhelse samt sitter i kommunestyre for Ap. Walaa brenner for en mer rettferdig migrasjonspolitikk og har håp om at Ap ledelse vender til et bedre integrerings- og inkluderingsarbeid. Walaa har store sosiale evner til brobygging tross uenigheter.

Eystein Leirheim, 32 år 
Gift, to barn. Er organisert i Norsk Jernbaneforbund og jobber i Bane NOR. Aktiv i Norsk Folkehjelp som søk og redningsmannskap. Viktigheten av et godt organisert arbeidsliv(trepartssamarbeid), aktivt arbeid mot urettferdighet for å løfte frem svake/utsatte grupper i samfunnet og at velferdsstaten styrkes gjennom at alle blir en del av fellesskap er alle saker som er viktige for meg og min motivasjon for å gjøre en forskjell.

Tonje Evju 
Lang erfaring i partiet og politisk arbeide gjennom mer enn 35 år aktive år i ulike politiske verv blant annet som partileder i kommunepartiet, gruppeleder og ordførerkandidat.

Lier Arbeiderparti støtter følgende kandidater; 
Lise Christoffersen (Drammen)
Masud Gharakhani (Drammen)
Even A Røed (Kongsberg)
Tore Bøygard (Ål)
Håkon Ohren (Ringerike)

Hol AP
Hol Arbeiderparti fremmer følgende liste kandidater til stortingsvalget 2021.

Masud Gharahkani - Drammen
Lise Christoffersen - Drammen.
Even Røed - Kongsberg.
Heidi Granli - Gol.
Tore Bøygard  - Ål.
Solveig Vestenfor - Ål.


Rollag og Veggli

Kandidater til Stortingsvalget 2021:

Viser til e-post fra nominasjonskomiteen 15.06.20.
Rollag og Veggli Arbeiderparti fremmer følgende kandidater:

Even Amandus Røed – født 1992 – lektor – bosatt på Kongsberg
Til tross for sin unge alder har Even gjennom mange år vist et stort og stadig økende politisk engasjement på kommune – fylkes – og nasjonalt nivå. Han har ervervet seg et høyt kunnskapsnivå og har en egen evne til å komme med forslag og løsninger som samler.

Solveig Vestenfor født 1973 – pedagog – nå ordfører i Ål.
En samlende og reflektert politiker med stor arbeidskapasitet, framstår som grundig og vekker tillit.

Tore Bøygard født 1952 – pensjonist, tidligere president i Norges Skiskytterforbund – bosatt i Ål.

Langvarig politisk engasjement på kommune- og fylkesnivå. Har bl.a. vært varaordfører i Ål.

Heidi Granli født 1985 – sjukepleier – nå ordfører i Gol.
En energibunt med pågangsmot som skaper entusiasme.

Samtlige av disse kandidatene framstår som engasjerte og aktive med solid forankring i den sosialdemokratiske grunntanken. De har alle god tilknytning til og kunnskap om distriktet de kommer fra, samtidig som de er opptatt av premissene som legges på nasjonalt nivå. Vi tror dette er personer som evner å tenke og se muligheter for slagordet som står seg fortsatt: «By og land – hand i hand»

Kandidatene samlet representerer et bredt spekter aldersmessig.

Flesberg AP
Her kommer Flesberg Arbeiderparti sitt innspill til nominasjonskomiteen.

Even Rød
Solveig Vestenfor
Tore Bøygard
Heidi Granli

Nore og Uvdal AP

Kandidater til Stortingsvalget 2021:
Viser til e-post fra nominasjonskomiteen 15.06.20.
Nore og Uvdal Arbeiderparti fremmer følgende kandidater:

Even Amadeus Rød - født 1992 - lektor - bosatt på Kongsberg
Til tross for sin unge alder har Even gjennom mange år vist et stort og stadig økende politisk engasjement på kommune – fylkes - og nasjonalt nivå. Han har ervervet seg et høyt kunnskapsnivå og har en egen evne til å komme med forslag og løsninger som samler.

Solveig Vestenfor født 1973 – pedagog - nå ordfører i Ål.
En samlende og reflektert politiker med stor arbeidskapasitet, framstår som grundig og vekker tillit.

Tore Bøygard født 1952 - pensjonist, tidligere president i Norges Skiskytterforbund - bosatt i Ål.

Langvarig politisk engasjement på kommune- og fylkesnivå. Har bl.a. vært varaordfører i Ål.

Heidi Granli født 1985 – sjukepleier – nå ordfører i Gol.
En energibunt med pågangsmot som skaper entusiasme.

Samtlige av disse kandidatene framstår som engasjerte og aktive med solid forankring i den sosialdemokratiske grunntanken. De har alle god tilknytning til og kunnskap om distriktet de kommer fra, samtidig som de er opptatt av premissene som legges på nasjonalt nivå. Tror dette er personer som evner å tenke og se muligheter for slagordet som står seg fortsatt: «By og land – hand i hand»

Kandidatene samlet representerer et bredt spekter aldersmessig.


Hemsedal AP
Her er vårt forslag:

Heidi Granli, Ordfører i Gol Kommune.
Hun er vel ikke helt ukjent, går jeg ut fra.

Even A. Røed fra Numedal.
Han er vel også kjent fra før.

Ellers går jeg ut ifra at både Masud Gharahkhani og Lise Christoffersen også blir foreslått fra egne partilag.

Øvre Eiker AP
Hei! Følgende navn foreslås som kandidater til det forestående Stortingsvalget fra Øvre Eiker kommune:

Lise Christoffersen
Masud Gharahkhani
Heidi Granli
Lasse Haugen
Hilde Birkeland
Anita Hardangen

Øvre Eiker AP vedtok på medlemsmøte å signalisere at Lise Christoffersen ønskes som BAP sin toppkandidat. De øvrige kandidatene ble det foreslått ikke å rangere. 

Øvre Eiker Arbeiderparti ønsker nominasjonskomiteen lykke til med det viktige arbeidet. Da regner vi med at utfallet fra ØEAP meddeles nominasjonskomiteen.

Kongsberg AP
På vegne av kommunepartiet har medlemsmøte i Kongsberg AP bestemt å spille inn følgende navn til nominasjonsprosessen. Navnene er ikke i prioritert rekkefølge. 

Even A. Røed
Solveig Vestenfor
Tore Bøygard
Heidi Granli

Drammen AP
Masud Gharahkhani
Lise Christoffersen
Anne Sandum
Even Røed

Jevnaker AP
Innspill fra Jevnaker Ap

Jevnaker AP ønsker at listen skal gjenspeile hele fylket og ser det som viktig at ikke begge toppkandidatene kommer fra Drammen. Kandidatene bør i tillegg til å representere en variert geografi også ha variert bakgrunn. Vi mener også det er behov for fornyelse i toppen og tillater oss å spille inn vår egen ordfører Morten Lafton. 

Morten Lafton er en folkelig og godt likt ordfører med bakgrunn fra politiet. Han er særlig opptatt av forebygging og inkludering, og er særlig god på justispolitikk. Morten er handlekraftig, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. 

Fødselsår: 1974. Sivilstand: Gift, familie. 

Utdanning/kompetanse: Handelsskole, Befalsskole, 5 år i forsvaret (1993-1998) med FN tjeneste i Libanon i 1997. Politihøgskolen 1998-2001. 

Arbeid: Politioverbetjent/Politikontakt ved Gran og Lunner lensmannskontor, også jobbet i Oslo og Hønefoss.  Deltok i Norges bidrag i Middelhavet 2017. Han har hovedsakelig jobbet med forebygging, barn og unge og har lang erfaring med samarbeid politi-skole-barnevern. 

Interesser på fritiden: Jakt, to hunder og familien. Trener litt. 

Politisk erfaring: to perioder i kommunestyret og formannskapet en periode. 

Viktige politiske områder: barn og unges oppvekstvilkår, inkluderende og sterkt felleskap for alle. 

Som kvinnelig kandidat ønsker vi å foreslå Anne Sandum fra Ringerike AP.


Flå AP
Flå Ap sitt innspill til nominasjonskomitéen:

Masud Gharahkani
Lise Christoffersen
Even Røed
Heidi Granli

AUF
Rutkay Sabri, 23 år
Signe Ramson Høir, 21 år


LO Viken Oslo
Fra LO sin side vil vi spille inn to navn til nominasjonskomiteen.

Vi foreslår to personer inn på lista.

Geir Egil Sanden
Geir Egil er tillitsvalgt på Defa på Nesbyen – fagorganisert i Fellesforbundet som er en del av LO , mangeårig partimedlem og sitter i styret i Arbeiderpartiet Nesbyen og i kommunestyret. 

Geir Egil er en god fagligpolitisk kandidat med teft for både politikk og fagbevegelse vi støtter derfor opp om ham inn i nominasjonen fra LO sin side. 

Lise Christoffersen
Lise trenger vel ingen videre presentasjon men har i en årrekke representert Buskerud og  LOs syn på viktige sosialpolitiske saker på en utmerket måte. Vi stiller oss derfor bak Lise i hennes plass på lista i nominasjonen og mener en sterk erfaren kvinne som Lise må få full støtte fra vår bevegelse. 

Vi håper at vi kan få med våre kandidater i nominasjonsdiskusjonen fremover.