A-laget

Høringssvar fra kommunepartier til første listeforslag til stortingsvalget 2021

Nominasjonskomiteen er veldig glad for at såpass mange kommuneparti har tatt seg tid til å gi sitt høringssvar på første listeforslag. 

Dette skaper ett godt grunnlag for det videre arbeidet og viser at kommunepartiene i Buskerud er engasjerte og bruker sin mulighet til å sette sitt preg på listen. 

Kontaktperson: Leder av nominasjonskomiteen, Mons-Ivar Mjelde, 40454938 

1. Masud Gharahkhani, 38, Stortingsrepresentant, Drammen

2. Solveig Vestenfor, 47, Ordfører, Ål

3. Even Røed, 28, Lektor, Kongsberg

4. Lise Christoffersen, 65, Stortingsrepresentant, Drammen

5. Håkon Ohren, 28, Studieveileder, Ringerike

6. Signe Høie, 21, Student, AUF

7. Ståle Versland, 60, Politiinspektør, Modum

8. Silje Kjellesvik Norheim, 43, Prosjektleder, Lier

9. Rutkay Sabri, 23, Student, AUF

10. Heidi Granli, 34, Ordfører, Gol

11. Lasse Haugen, 45, Avdelingsleder, Øvre Eiker

12. Walaa Abuelmagd, 38, Førsteamanuensis, Lier

13. Geir Egil Sanden, 46, Produksjonsmedarbeider/Klubbleder, Nes - Trukket seg fra listen

14. Anita Hardangen, 49, Avdelingsleder, Øvre Eiker

DrammenDrammen Arbeiderparti avholdt onsdag 21. oktober et godt besøkt medlemsmøte der listeforslaget fra nominasjonskomiteen var en av sakene. Nominasjonskomiteen fikk mye ros på møtet for godt og grundig arbeid. Medlemsmøtet støtter derfor hele listeforslaget og fremmer ingen endringer.

FlesbergFlesberg Arbeiderparti syntes nominasjonskomiteen har kommet med et godt listeforslag med mange gode kandidater og støtter listeforslaget slik det foreligger.

FlåFlå Ap støtter forslagene til Buskerud sin nominasjonsliste. 

GolGol Arbeiderparti støtter listeforslaget som nominasjonskomiteen har lagt fram.

HemsedalVi har ingen innvendinger på listeforslaget til nominasjonskomiteen.

HolHol Arbeiderparti er enig i nominasjonskomiteens forslag til liste til Stortingsvalget 2021.

HoleHole Arbeiderparti støtter nominasjonskomiteens første innstilling slik den foreligger. Det er for fremtidige prosesser viktig at listen i større grad gjenspeiler geografien i Buskerud, samt at faglige kandidater bygges opp.

JevnakerVi ønsker at Solveig Vestenfor og Lise Christoffersen skal bytte plass på rekkefølgen for å få distriktene representert inn på sannsynligvis sikker plass.

KongsbergKongsberg Arbeiderparti støtter listeforslaget sånn det foreligger.

LierLier Arbeiderparti har behandlet det utsendte listeforslaget til stortingsvalget 2021 i medlemsmøte den 28.10.2020 og har vedtatt følgende uttalelse til forslaget;

Lier Arbeiderparti støtter det enstemmige listeforslaget, og forstår at det er en jobb som må til for å sikre en helhetlig og god liste som har bred støtte i hele fylket. Samtidig vil vi gi uttrykk for at vi ideelt sett, hadde sett for oss en kvinne på topp med Lise Christoffersen.

For øvrig foreslås Kai Johansen, klubbleder i Fellesforbundet i Kongsberggruppen som erstatning for kandidat nr. 13 som har trukket seg.

NesbyenNesbyen Arbeiderparti stiller seg bak forslaget fra Ål og Gol.

Nore og UvdalNore og Uvdal arbeiderparti vil med dette gi sin fulle tilslutning til listeforslaget som er presentert. Vi vil også gi vår annerkjennelse til nominasjonskomiteen som har sine ord i behold når de beskriver lista i følgende ordelag:

«Lista består av en god blanding av mennesker med lang politisk erfaring og en fornyelse, noe som komiteen mener er viktig for partiets utvikling.»

Vi vil også anføre god geografisk fordeling og vektlegge et enstemmig forslag fra nominasjonskomiteen, som har jobbet med et bredt fokus på kandidatenes ulike kvalifikasjoner og som enstemmig fremmer et lag de har stor tillit.

Begrenser begrunnelse for de enkelte kandidatene til de tre første:

At Masud Gharahkhani og Lise Christoffersen bekler de 2 første plassene, ser vi som innlysende.

Vi støtter også fullt ut at Masud står på 1.plass. Han har vist meget stor interesse for hele fylket og framstår med meget stor arbeidskapasitet samt evne og vilje til å lytte på det som vi har fått anledning til å ta opp med han. Han begeistrer og følger opp. Det er lett å få et «eierforhold» til Masud.

Lise, som har vært stortingspolitiker fra 2005, grundig og kunnskapsrik og som har markert seg på sine kjerneområder både i inn- og utland er en grunnpilar i Buskerud arbeiderparti. Sammen vil disse to være supre kolleger for en nykommer- Even Rød fra Rollag, nå bosatt på Kongsberg.

 Even markerte seg i ung alder som langt over gjennomsnittet politisk interessert og heldigvis falt valget på Arbeiderpartiet. Arbeidskapasiteten har vist at han kombinere høyere utdanning, politikk og jobb på Veggli vertshus uten problemer. Jordnær og kunnskapsrik, en ungdom å satse på.

RingerikeRingerike Arbeiderparti har hatt nominasjonskomiteens første listeforslag oppe til behandling på medlemsmøte 26.oktober og har følgene tilbakemelding:

De to første Masud og Lise er erfarne politikere og er godt kjente i Buskerud. De har begge som sittende stortingsrepresentanter vært flinke til å reise ut i Buskerud for å hente innspill og har begge tatt opp saker som er viktige for både hele Buskerud og regionspesefikke saker. De er begge fra Drammen og således dekkes nedre del av Buskerud godt opp. Dette er jo også et område som har stor befolkning.

De neste tre plassene på listeforslaget, Even, Solveig og Håkon kommer fra regionene Kongsberg/Numedal, Hallingdal og Ringerike. Deretter følger Signe fra AUF.

Disse seks til sammen skulle borge for et bredt engasjement blant medlemmer og stemme-berettige i hele Buskerud.

Vi må gi komiteen honnør for det arbeid som her er lagt ned. Vi mener komiteen her har satt sammen en liste med folk som med sine forskjellige bakgrunner, aldre og bosted vil komplettere hverandre og gjøre en god jobb for Buskerud. Vi mener også at listeforslaget bærer preg av fornyelse og peker fremover.

Vi vil påpeke viktigheten av at Håkon blir stående på 5.plass. Ringeriksregionen er stor og har mange innbyggere. Det er viktig at velgerne, og medlemmene, her også kan føle at Buskerud Arbeiderpartis lista representer dem. For medlemmene i Ringerike Ap vil det også bidra til at engasjementet for den viktige valgkampen for å få ny regjering styrkes ved å ha en kandidat plassert på en plass som gjør at han kan komme til å møte i løpet av stortingsperioden.

Ringerike Arbeiderparti ønsker også å spille inn et nytt navn til 13.plassen siden Geir Egil Sanden har trukket sitt kandidatur. Vi foreslår derfor Ståle Skjønhaug på denne plassen. Ståle er snart 41 år og har vært aktiv i partiet og politikken i en årrekke. Han er nå medlemsansvarlig i kommunepartistyret og er også medlem i kommunestyret. Ståle har tildligere vært leder i Ringerike Ap og styremedlem i Buskerud Ap. Han arbeider i dag som kontormedarbeider i Fellesforbundet. Ståle har i flere år arbeidet i fagbevegelsen og vil derfor også være et godt navn for fagbevegelsen. Ståle har også erfaring fra arbeid både som selvstendig næringsdrivende og frivillig sektor. Vedlagt finner dere Ståles CV.

Rollag og VeggliRollag og Veggli Arbeiderparti har på medlemsmøte 26.10.2020 behandlet forslaget og har ingen forslag til endring. Nominasjonskomiteen har gjort et godt stykke arbeid.

Vi tenker at de to første på lista, Masud Gharahkhani og Lise Christoffersen er et godt forslag. Begge to har gjort en god innsats for hele Buskerud i tidligere periode(r), og vi stoler på at de vil fortsette på samme måte. Vi føler at vi blir hørt når vi tar kontakt med begge disse to.

Even A. Røed er foreslått på tredje plass og det støtter vi også. Vi er veldig stolte av det forslaget. Even startet sin politiske karriere her i Rollag, og det viste seg fort at han var et politisk talent. Han har evnen til å lytte og han er en pådriver når det gjelder å få til viktige ting. Han bor nå på Kongsberg og sier til Laagendalsposten at han vil jobbe for Kongsbergindustrien. Vi er også sikre på at Even husker at han kommer fra en distriktskommune, og vil tenke på distriktene når det er naturlig å gjøre det. 

På 4. plass kommer den virkelige distriktsrepresentanten Solveig Vestenfor fra Ål.

Det er flott at nominasjonskomiteen har fått plass til henne så langt opp på lista. Vi er enig i resten av lista også, men finner ikke noe grunn til å kommentere alle navn og plasser.

Lykke til med videre arbeid!

SigdalInnspill til lista til Stortingsvalget 2021.

Vi ønsker Lise Christoffersen på første plass.

Fordi: Hun har lang erfaring i lokalpolitikken som ordfører i Drammen og den fjerde perioden på Stortinget, som rikspolitiker.

For partiets del kan det være en fordel å ha en kvinne på topp.

Som en konsekvens av dette ønsker vi Solveig Vestenfor på tredjeplass. Vi mener at hun kan dra flere stemmer fra distriktene enn det Even Rød vil.

Inn for Geir Egil Sanden vil vi sette inn Kjell Tore Finnerud. Han har lang fartstid som rådmann, varaordfører og har utdanning som samfunnsplanlegger. Han vil også trekke distrikts- stemmer. Har vært informasjonssjef i Kommunaldepartementet. Jobbet i Bonde og Småbrukerlaget.

Øvre EikerEneste innspill fra Øvre Eiker Arbeiderparti at det var ønskelig med Lise Christoffersen på topp. Det kom ikke fram forslag på andre rokkeringer.

ÅlÅl Arbeiderparti er enige i Listeforslaget.

AUFInnspill fra AUF til nominasjonskomite

AUF i Buskerud berømmer valgkomiteen for arbeidet de har lagt ned, og mener at de har levert en god og helhetlig liste som representerer ulike deler av fylket godt. Det er gode kandidater på lista, som vi ser fram til å drive valgkamp med og for. Vi ønsker nominasjonskomiteen lykke til med det videre arbeidet, og ser fram til å se den endelige listen når den er klar.

Modum  Under er hørringssvar fra Modum AP.

Brev til nominasjonskomiteens første listeforslag av 20.10.2020

Videre prosess er:Nominasjonskomiteens endelige listeforslag 15.11.20Nominasjonsmøte 28.11.20

På vegne av nominasjonskomiteen

Mons-Ivar MjeldeLeder

Petter DreierFungerende fylkessekretær