Første listeforslag fra nominasjonskomiteen

Nominasjonsprosessen til Buskerud Arbeiderpartis stortingsliste er på vei inn i den avsluttende fase, og i dag ble første listeforslag sendt ut til organisasjonen.

original_1478641027_8946066

- Komiteen har nå kommet med sitt første listeforslag. Vi mener lista i sin helhet gjenspeiler Buskerud på en god måte og alle regionene er representert. De fleste plassene er enstemmige, men det er uenighet på plassering 4, 5 og 7 sier leder av komiteen Roger Ryberg. Nå har kommunepartiene og AUF i Buskerud frist frem til 10 november med å komme med sine tilbakemeldinger og endringsforslag. Endelig listeforslag fra nominasjonskomiteen sendes ut til kommunepartiene og AUF i Buskerud igjen seinest 20 november. Buskerud Arbeiderpartis valgliste vedtas endelig på nominasjonsmøtet 3 desember, fortsetter han.

Kontaktperson: Roger Ryberg 93429429

Videre nominasjonsprosess ser slik ut:

  • 10. november: Frist for kommunepartienes endringsforslag. Forslagene er offentlige.
  • Senest 20.11.2016 sender nominasjonskomiteen sin endelige innstilling til kommunepartiene.
  • 03.12.2016 Nominasjonsmøte