Jonas Gahr Støre

Første listeforslag til stortingsvalget 2021

Nominasjonskomiteen legger i dag frem første listeforslag på høring for kommunepartiene i Buskerud Arbeiderparti og AUF i Buskerud.

Komiteen har siden de startet sitt arbeid hatt 5 møter og en 2 dagers samling med intervju av alle foreslåtte kandidater. Listen som sendes ut på høring består av en god blanding av mennesker med lang  politisk erfaring og  en fornyelse, noe som komiteen mener er viktig for partiets utvikling.

Komiteen har arbeidet ut fra en målsetning om at listekandidatene og partiprogrammet, sammen skal være representativ for Buskerud, kunne gjøre en best mulig jobb for våre innbyggere, ivareta kandidaters ønsker og ambisjoner og ikke minst kunne skape begeistring og engasjere velgere i hele fylket. Denne listen mener vi har en slik profil.

Så må jeg si at komiteen har hatt en vanskelig jobb, med tanke på alle gode kandidater som er spilt inn i prosessen og at rundt 30 kandidater, skulle bli til 14. Og jeg må takke alle kandidater som har stilt opp og stilt seg til disposisjon for partiet, og til resten av komiteen for innsatsen og arbeidet som er lagt ned så langt.

Det er derfor en glede og kunne legge frem et enstemmig listeforslag bestående av et lag vi opplever har stor tillit i partiet til å kunne gjøre jobben, vinne valg og ta Norge i en ny retning med et fokus på fellesskapsløsninger, mindre forskjeller og en mer rettferdig omfordelingspolitikk enn vi nå opplever etter 7 år med Erna Solberg, sier leder av nominasjonskomiteen, Mons-Ivar Mjelde.

Nominasjonskomiteens første listeforslag. Navn, Alder, Yrke, Kommune/Auf:

1. Masud Gharahkhani, 38, Stortingsrepresentant, Drammen 

2. Lise Christoffersen, 65, Stortingsrepresentant, Drammen 

3. Even Røed, 28, Lektor, Kongsberg 

4. Solveig Vestenfor, 47, Ordfører, Ål 

5. Håkon Ohren, 28, Studieveileder, Ringerike 

6. Signe Høie, 21, Student, AUF

7. Ståle Versland, 60, Politiinspektør, Modum 

8. Silje Kjellesvik Norheim, 43, Prosjektleder, Lier 

9. Rutkay Sabri, 23, Student, AUF 

10. Heidi Granli, 34, Ordfører, Gol 

11. Lasse Haugen, 45, Avdelingsleder, Øvre Eiker 

12. Walaa Abuelmagd, 38, Førsteamanuensis, Lier 

13. Geir Egil Sanden, 46, Produksjonsmedarbeider/Klubbleder, Nes - Trukket seg fra listen 

14. Anita Hardangen, 49, Avdelingsleder,  Øvre Eiker

I henhold til vedtatt prosess sendes nå listeforslaget ut på høring i kommunepartiene med svarfrist 1.november 2020.

Videre prosess er:Svarfrist for høring 1.11.20Nominasjonskomiteens endelige listeforslag 15.11.20Nominasjonsmøte 28.11.20

På vegne av nominasjonskomiteen

Mons-Ivar MjeldeLeder

Petter DreierFungerende fylkessekretær