Forslag til program og liste for Viken Arbeiderparti

I vedleggene finner du forslaget til program og nominasjonsliste for Viken Arbeiderparti som skal behandles på nominasjonsmøtet 12.januar 2019.