Mons-Ivar Mjelde portrett youngstorget

Vil gjøre folks hverdag enklere

Navn: Mons Ivar Mjelde 

Listeplass: 1 

Bosted: Hønefoss 

Alder: 44 

Yrke: Fagansvarlig for plansystemer i BaneNor

Nå er det valgkamp, Mons-Ivar! Gleder du deg?  

Ja! Jeg gleder meg veldig til å komme ut og møte folk. Det er noe av det morsomste jeg vet.  

Hva er det som er så gøy med å møte folk?  

Det handler om at du kommer ut av bobla di. Veldig mange av dem du møter i hverdagen er jo som deg sjøl. Det kan være relatert til politikk, til idrett, unger eller nærmeste vennekrets. Men når du møter folk i valgkampen snakker du med folk som ikke er i samme situasjon som deg sjøl. Hverdagen deres ser annerledes ut. Problemstillingene er annerledes, og de ser andre muligheter enn du ser. Det kan jo være for eksempel å møte skoleelever, møte folk i arbeid og ikke minst se det utrolige arbeidslivet vi har - alle de tinga som jeg ikke visste at hverken fantes eller at vi drev med i Buskerud. Sånt synes jeg er gøy.  

Det er det som er gøy med valgkamp. Det gir masse impulser og mange tanker om at her må vi få til noe som gjør at hverdagen kan bli enklere – og se så mye dumt som skjer i samfunnet som vi enkelt kunne løst.  

Hvorfor driver jeg med politikk? Jo, det handler om å finne løsninger og gjøre folks hverdag enklere.  

Nå svarer du på et spørsmål jeg ikke har stilt?  

Ja, jeg er flink til å stille meg selv spørsmål, for da får jeg sagt det jeg ønsker å si!  

Da kan jeg spørre, jeg: hvorfor driver du med politikk?  

Hvorfor ønsker vi å gjøre hverdagen til folk enklere? Vi opplever jo at noen ganger er samfunnet urettferdig. At samfunnet ikke tar innover seg den situasjonen folk står i, og noen ganger – også for Arbeiderpartiet – er systemet viktigere enn menneskene. Vi er flinkere til å snakke om systemene enn mennesker. Ta for eksempel «brukere», som er et begrep som jeg ikke liker. Vi er mennesker.  

Hvorfor valgte du Arbeiderpartiet som ditt parti?  

Det var to enkeltsaker som gjorde at jeg meldte meg inn i AUF. Den ene var på den tiden religonsundervisning het Kristendom, og jeg oppdaget at selv om jeg meldte meg ut av statskirken var det var foreldrenes medlemskap som avgjorde om jeg fikk unntak fra undervisningen og kunne få livssynsundervisning i stedet. Det syntes jeg var urettferdig. Det er ikke fordi jeg er imot religion, jeg mener at folk må få lov til å tro på det de vil. Religionsfrihet er veldig bra og viktig. Men samfunnet var rigget slik at det ikke var min selvstendige mening som ble vektlagt.  

Det andre var at da jeg begynte på videregående skole oppdaget jeg at noen av vennene mine ikke hadde råd til å begynne på videregående utdanning. Da måtte vi nemlig betale for skolebøkene. Og det kostet ganske mye penger. Da oppdaget jeg AUF i Buskerud, som var veldig opptatt av at videregående skole skulle være gratis. Det var dette som gjorde at jeg kom inn i AUF.  

Så meldte jeg meg inn i Arbeiderpartiet i 2005. Det var at jeg oppdaget at jeg, med fast jobb og full stilling, ikke hadde rett til full pappapermisjon. Mor var nemlig syk, og hadde ikke opparbeidet rett til permisjon. Dette, sammen med den økende privatiseringen, gjorde at jeg tenkte: Dette kan jeg enten sitte hjemme og klage over, eller jeg kan prøve å gjøre noe med det. Siden den gangen har det jeg vært aktiv i Arbeiderpartiet.  

Har du noen gang følt at du har vært med på et vedtak som virkelig betyr noe?  

Ja, i lokalpolitikken har vi fått til veldig mye på Ringerike. Det var en skakkjørt kommune på Robek, som nå går med overskudd. Nå har kommunen en buffer, og mulighet til å fokusere på å levere en bedre barnehage, skole og eldreomsorg. Det er jeg stolt av å ha vært med på.  

Var det noen spesielle grep dere tok som du vil trekke frem?  

Ja, vi gjorde noen veldig upopulære grep, for å si det enkelt. Vi gjorde noen grep rundt skolestruktur, blant annet la vi ned en del grendeskoler. Vedtakene var viktige, men det har vært tungt å stå i.  

Du snakker om å gjøre upopulære grep. Synes du det er krevende, som politiker, å gjøre vedtak som du vet kommer til å gå utover noen?  

Ja. Det er krevende, særlig med tanke på media, for du føler du aldri får ordentlig mulighet til å forklare hvorfor. Det er lett å få frem konflikten. Det er mye negativitet, polemikk og kampanjer, når det står på, men ikke så mye oppmerksomhet når det viser seg at det faktisk ble bedre. Det kan være tøft.  

Men du gjør det likevel?  

Ja – vi må jo det. For å ta et annet eksempel: Ungdommen ønsker jo å kunne drømme om å bli hva de vil, og det skal de også gjøre. Men det er fylkeskommunens oppgave å sørge for at ungdommene våre får en utdanning som fører dem inn i arbeid. Det er upopulært å legge ned fag, for eksempel, eller linjer. Likevel er det viktig og riktig å gjøre det noen ganger. Det er også viktig å ta seg tid til å forklare hvorfor det er riktig å gjøre det.  

Du nevnte fylkeskommunens oppgave. Hva driver egentlig fylkeskommunen med?  

Vi skal tilrettelegge for at kommunen har gode reguleringer. Se ting på tvers, legge til rette for at bedrifter lykkes. Fylkeskommunen er en premissgiver på mange områder for at kommuner, innbyggere og næringslivet lykkes.  

Jeg er nok preget av at jeg har vært skolepolitiker i mange år, både i kommune og fylke. Det er jo de som går på skole som skal ta over verden etter oss, da. At de lykkes er den største oppgaven. Samferdsel er også et område vi bruker mye penger på, men der har vi ikke et like stort handlingsrom Samferdsel er viktig for mennesker, men vanskelig å få til gode løsninger for alle og det tar ofte lang tid fra vedtak er fattet til man ser resultater.  

Hvorfor er det viktig at vi blir Buskerud fylke igjen?  

Avstand – men ikke som i geografi. Mange har sagt at det er langt fra Halden til Hallingskarvet. Per definisjon er det jo det, men avstander er relativt ut fra hvor vi er.  

Det som er viktig er at nærheten mellom innbygger og beslutningstaker blir bedre i Buskerud enn den var i Viken. Noe av det vi oppdaget i Viken var at vi brukte mye tid på å skape en forståelse, for eksempel for hva en videregående skole betyr i Numedal kontra en videregående skole på Jessheim. At taxinæringa i Hallingdal er noe halt annet enn taxinæringa i Drammen. Og at det ikke må bli for mye byråkrati imellom.  

Du har jo vært fylkespolitiker i Viken også. Kan du trekke frem noe som har vært bra, som vi skal videreføre i nye Buskerud?  

Vi skapte en Viken-modell for arbeidslivet, med seriøsitetskrav, blant annet. Den kan vi bare plukke med oss tilbake til de tre nye fylkene. Den er veldig bra. 

En annen ting er at FNs bærekraftsmål er lagt inn i alt arbeid, slik at vi får en utredning og et tankesett rundt det i hver enkelt sak. Det gjør oss mer bevisst på konsekvensen av løsningene våre.  

Nærskoleprinsippet er også lagt til grunn. Det har en stor betydning for veldig mange elever. At den debatten har gått, og fortsatt går, viser forskjellen på venstre- og høyresida i politikken. Og så har vi innført et gratis skolemåltid på veldig mange av de videregående skolene i Viken. I Buskerud mangler vi noen få – det har vi i programmet at vi skal løse.  

Nå har vi snakka mye om politikk. Men hva gjør Mons-Ivar hvis det skulle dukke opp en helg uten noen forpliktelser?  

Da kan jeg pløye gjennom en hel serie. Jeg gjør faktisk det. Har vi muligheten til å slappe helt av, så har det en verdi. Det å koble helt ut, og møte en ny uke med følelsen av å ikke ha gjort noenting i helgen – det er deilig. Den følelsen tror jeg mange trenger, og den unner jeg mange, for det er mange hektiske hverdager der ute.  

Men jeg er også veldig rastløs. Jeg pusser opp hus, jeg har egne byggeprosjekter og hjelper andre som også har prosjekter. Det er terapi.  

Sånn på tampen: er det noe vi bør vite om deg?  

Jeg er veldig lugn. Det er få mennesker som har sett meg stressa. Og så er jeg et ja-menneske, jeg sier ja til mange ting. Det er kanskje også noe av grunnen til at jeg driver med politikk. Jeg har en grunnholdning om at hvis man starter med å tenke «ja, dette går», kontra «nei, dette blir vanskelig», så er det med på å forme livet ditt.  

Og så er jeg glad i å gå på fjellet, finne nye steder. Det som er gøy er å legge ut på en tur sammen med familien mot et nytt sted. Det handler igjen om å koble ut, legge verden litt vekk, og så har du den enkle oppgaven å komme deg fra A til B.  

Så nå handler det om å finne veien inn i Nye Buskerud.  

Ja, og vinne valget, slik at enda flere mennesker i Buskerud får en enklere hverdag og gode tjenester