Ny årsmøtedato 5 og 6 september!

Buskerud Arbeiderpartis årsmøte 2020 gjennomføres lørdag 5 og søndag 6 september

Praktisk informasjon

•             Dagsorden

•             Kjøreplan

•             Forslag på årsmøtefunksjonærer

•             Forslag på redaksjonskomiteer

•             Forslag til forretningsorden

•             Fylkespartistyrets beretning 2018 - 2020

•             Innkomne fullmakter

•             - Kontrollkomiteens rapport 2018 - 2020

•             Gruppeleders beretning for fylkestingsgruppa 2018 - 2020

•             Kvinnenettverkets årsmelding 2018 - 2020

•             Skjema for registrering av forslag fremmet i årsmøtet     

•             Generell praktisk informasjon

•             Reiseregningskjema

Underlag til gruppearbeid i årsmøtet

Kommer straks en har landet på forretningsorden

Forslag

•             Innkomne forslag - Politiske saker (Innstilling fra fylkesstyret legges inn fredag 20 mars)

•             Innkomne forslag - Organisatoriske saker

•             Fylkespartistyrets forslag til vedtektsendringer


Valg

•            Valgkomiteen

•             Valgkomiteens innstilling fylkesstyre

•             Valgkomiteens innstilling kontrollkomite

•             Forslag på medlemmer av samarbeidsutvalget - Viken Ap

•             Forslag på medlemmer av representantskapet - Viken Ap

•             Forslag på valgkomite 2020 - 2020

Årsmøtedokumentene finner du også her.

Sanger

•             Til ungdommen

•             Ta hverandre i handa og hold

•             Seieren følger våre faner

Innstillingene fra redaksjonskomiteene


Legges ut straks det er klart


Vedtak


•             Foreløpig protokoll fra årsmøtet