Arrangementer

Representantskapsmøte

Representantskapsmøte

11. jun, kl. 18:00 — 21:00, Fylkestingshuset, Drammen

Saksliste:

- Viken Ap valgkamp v/ Halvard Ingebrigtsen
- Regnskap 2018 (Dokumenter fremlegges i møtet elektronisk.)
- Endringer i Viken Aps sammensetning: På grunn av endring i medlemsfordelingen mellom Akershus, Buskerud og Østfold i 2018 (hovedsaklig pga Hurum og Røyken AP gikk inn i Akershus) så mistet Buskerud to delegater. Buskerud går da fra 24 til 22 representanter. Her følger fylkesstyrets innstilling: De i rødt foreslås flyttet - de i grønt foreslått satt inn. https://drive.google.com/open?id=1JKQPF3MDuJyimjVvDj6ykCLeu0gj-Avg