Arrangementer

Representantskapsmøte

Representantskapsmøte

26. feb, kl. 18:00 — 21:00, Fylkestingshuset, Drammen

Saksliste:

- Minne Ragnar Christiansen

- Oppvekstutvalgets innstilling v/ Hoda Imad med påfølgende debatt og mulighet for at Buskerud Arbeiderpartis representantskap sender inn forslag til utvalgets innstilling Innstillingen finner du her: https://www.arbeiderpartiet.no/om/politiske-utvalg/oppvekstutvalget/

- Distriktsutvalgets innstilling v / Heidi Granli med påfølgende debatt og mulighet for at Buskerud Arbeiderpartis representantskap sender inn forslag til utvalgets innstilling. Innstillingen finner du her: https://www.arbeiderpartiet.no/om/politiske-utvalg/distriktsutvalget/

- Valg av landsmøtedelegasjon Innstilling: https://drive.google.com/open?id=1I18q8rRq-lO1ZULgqRYcJXEXlGoV2n_m

- Vedrørende fullmakt til Viken representantskapsmøte i fylkestingssaker