Arrangementer

Representantskap

Buskerud Arbeiderparti

20. nov, kl. 18:00 — 21:00, Fylkeshuset i Drammen

Følgende saksliste har vi tilbehandling:

- Den politiske situasjonen med fraksjonsleder for finans Rigmor Aasrud
- Fylkeskommunens budsjett 2019
http://www.bfk.no/Documents/BFK/Planer%20og%20dokumenter/Handlingsprogram/%c3%98konomiplan%202019-2022%20forslag.pdf

Fylkestingsgruppas innstilling legges frem i møtet.


- Viken Aps program v/ nestleder Tonje Kristensen