Arrangementer

Fylkesstyremøte

Fylkesstyremøte

13. aug, kl. 18:00 — 21:00, Folkets hus, Drammen. Møterom 3.etg.

- Migrasjonsutvalgets arbeid v/ leder av utvalget Masud Gharakhani

https://www.arbeiderpartiet.no/om/politiske-utvalg/migrasjonsutvalget/

- Budsjett 2019 Buskerud Arbeiderparti

- Orientering om organisasjonsutvalgets arbeid v/ Kristian Kirkerud