Leder

Martin Arvid Kolberg

Martin Arvid Kolberg

Stortingsrepresentant for- og leder av Buskerud Arbeiderparti. På Stortinget er jeg medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen.