Styremedlem

Merete Høntorp Gandrud

Merete Høntorp Gandrud

Bli bedre kjent med Merete Høntorp Gandrud:

Leder for Flå Arbeiderparti Merete H. Gandrud
Jobber til daglig som jordmor på Ringerike sykehus. Flyttet til Flå i 2014, opprinnelig fra Østfold. Jeg er engasjert i alt som skjer i nærmiljøet og spesielt det som vedrører de unge.