Representant

Vera Henden

Vera Henden

Jeg er et engasjert og ærlig menneske.
Jeg er spesielt opptatt av barn og unges muligheter til et godt oppvekstmilgø og av kunst og kultur.
Begge deler er heltnødvendig for at vi skal utvikle oss til hele mennesker.

Jeg bor på Kongberg, et godt sted å bo med gode muligheter for å oppleve ntur og kultur.

Jeg er rektor på en barneskole der, sitter i kommunestyre og på fylkesplan sitter jeg i fylkestinget og utvalg for kultur, idrett og folkehelse