Styremedlem

Signe Ramson Høie

Signe Ramson Høie

Studerer og er snart ferdig utdannet sosionom. Vokst opp på Gullaug. Stiller til valg for Lier Arbeiderparti fordi jeg vil at Lier skal være et sted der alle barn kan delta på fritidsaktiviteter samme hva foreldres deres tjener. At vi tar vare på naturen her, og at Lier skal være et sted også for unge som meg å komme hjemme igjen til. Vi må gjøre det mulig for enda flere unge å kjøpe bolig i Lier.