Stortingskandidat

Walaa Abuelmagd

Walaa Abuelmagd

Walaa er farmasøyt og doktorgradsstipendiat, født i 1982 og bor på Tranby.
Norsk arbeidsliv forandres raskt, og de fleste av oss vil endre både jobber og yrker flere ganger. Men bedrifter trenger trygghet for at staten er med på laget, og arbeidsfolk må vite at de får oppdatert kompetansen sin når de trenger det. Det er fare for at digitalisering og automatisering skaper større ulikhet, og det er avgjørende for både vekst og produktivitet at vi greier å sikre høy sysselsetting gi den enkelte bedre muligheter til kompetansepåfyll og livslang læring.