Stortingskandidat

Signe Ramson Høie

Signe Ramson Høie

Signe Ramson Høie er 20 år, fra Gullaug og er student.

Signe vil at unge i Lier skal bli sett og ha samme muligheter uavhengig av hvem man er og hvor man kommer fra. Fritidsaktiviter må bli billigere slik at alle som vil kan delta, fordi det gir sterkere fellesskap og en tryggere oppvekst. Helsestasjonen skal være åpen hver dag og vi trenger gode lavterskeltilbud for psykisk helse. Klimaproblemet må tas på alvor, utslippene i kommunen skal ned. Hun vil verne all matjord, fordi sikkerhet for fremtiden er viktigere enn kortsiktig profitt.
Signe har også lang fartstid fra AUF og ungdomspolitikken.