Representant

Bjørn Tore Ødegården

Fylkespolitiker i Buskerud, Kandidat til Viken fylkesting 2019. Seksjonsleder for utvikling og anlegg i Kongsberg kommune. F. 1970.

Bjørn Tore Ødegården

Litt om meg: Jeg er med i politikken fordi jeg brenner for et trygt og rettferdig samfunn med like rettigheter og muligheter for alle. Jeg er spesielt engasjert i utdanningspolitikk og næringspolitikk som har vært mine hovedfelt i fylkespolitikken. 

Sivilstatus: Samboer, 2 voksne barn, 2 voksne bonusbarn (og en 3 år gammel finsk lapphund) Bosted: Født, oppvokst og bor på Kongsberg, har også bodd i Bodø og Drammen i forbindelse med oppdrag for Arbeiderpartiet og LO. Arbeid: Seksjonsleder for utvikling og anlegg i Kongsberg kommune. 

Mine oppgaver som folkevalgt i dag: Buskerud fylkeskommune * medlem av fylkestinget * medlem av fylkesutvalget * medlem av administrasjonsutvalget * medlem av forhandlingsutvalget * nestleder, og posisjonsleder i hovedutvalget for utdanning * medlem av yrkesopplæringsnemda * medlem av skolebyggutvalget * regionkontakt - regionrådet for Kongsbergregionen * diverse andre vervViken fylkeskommune  * medlem av Fellesnemda * nestleder i Partssammensatt utvalg * medlem i Fylkesvalgstyret- medlem i Politisk arbeidsgruppe P2 – Styringsform, eierskap og organisering

Bakgrunn fra Arbeiderpartiet: Tidligere fylkespartileder, medlem av landsstyret, kommunepartileder, lokallagsleder m.v. i Buskerud. Tidligere tiltredende medlem av arbeidsutvalget og styret i Nordland Arbeiderparti m.v.

Bakgrunn fra AUF: Tidligere medlem av landsstyret, fylkesleder, fylkessekretær, fylkesstyremedlem, lokallagsleder, styreverv i lokallag. Tidligere fylkessekretær i AUF i Nordland. Tidligere leder i ungdomssekretærforeningen - AUF.

Bakgrunn fra fagbevegelsen: Medlem i Fagforbundet, tidligere leder/medlem av samarbeidskomiteen LO/Arbeiderpartiet i Buskerud, tidligere medlem i Handel og Kontor, tidligere LOs ungdomssekretær i Nordland, tidligere LOs ungdomssekretær i Buskerud. Tidligere leder ungdomssekretærforeningen - LO

Annet: Bred bakgrunn som styreleder og styremedlem i boligselskaper, IKS selskaper m.v. Tidligere daglig leder i KF Knutepunktet Kongsberg.