Representant

Anne Helene Sandum

Anne Helene Sandum

Bli bedre kjent med Anne Helene Sandum:

Anne Sandum er 44 år. Bor på Ringerike og er gruppeleder i fylkestinget. Medlem i fylkesutvalget og hovedutvalget for samferdsel. Fritiden bruker Anne bl.a til jakt og friluftsliv. Anne er opptatt av politikken skal legge til rette for at folk skal kunne leve gode liv uansett hvor de bor. Gode offentlige tjenester må finnes over hele landet.