Fylkesordfører

Roger Ryberg

Roger Ryberg

Fylkesordfører for AP i Buskerud Fylkesting.
Fra 2003-2007 ordfører i Hurum kommune.